Tractatenblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriekDatum totstandkoming
Ministerie van Buitenlandse ZakenTractatenblad 2018, 134Verdrag

32 (2012) Nr. 2

A. TITEL

Verdrag van Straatsburg van 2012 inzake de beperking van aansprakelijkheid in de binnenvaart (CLNI 2012);

Straatsburg, 27 september 2012

Voor een overzicht van de verdragsgegevens, zie verdragsnummer 012143 in de Verdragenbank.

D. PARLEMENT

Het Verdrag is uitdrukkelijk goedgekeurd bij Wet van 22 maart 2017 (Stb. 2017, 160).

Voor de behandeling in de Staten-Generaal, zie Kamerstukken 34621.

E. PARTIJGEGEVENS

Het Koninkrijk der Nederlanden heeft op 7 juni 2018 overeenkomstig artikel 18 een voorbehoud gemaakt. De Engelse tekst luidt als volgt:


“In accordance with Article 18, paragraph 1, under a, the Kingdom of the Netherlands, for the European part of the Netherlands, reserves the right to exclude the application of the rules of this Convention in their entirety in respect of claims for damage due to a change in the physical, chemical or biological quality of the water.”

G. INWERKINGTREDING

De bepalingen van het Verdrag zullen ingevolge artikel 17, eerste lid, van het Verdrag op 1 juli 2019 in werking treden.

Wat betreft het Koninkrijk der Nederlanden, zal het Verdrag voor Nederland (het Europese deel) gelden.

Uitgegeven de zevende augustus 2018.

De Minister van Buitenlandse Zaken, S.A. BLOK