28 (2008) Nr. 3

A. TITEL

Internationaal Verdrag inzake de bescherming van alle personen tegen gedwongen verdwijning;

New York, 20 december 2006

Voor een overzicht van de verdragsgegevens, zie verdragsnummer 011563 in de Verdragenbank.

G. INWERKINGTREDING

Het Verdrag is ingevolge artikel 39 op 21 december 2017 voor Aruba in werking getreden.

Wat betreft het Koninkrijk der Nederlanden, geldt het Verdrag voor Nederland (het Europese deel en het Caribische deel) en Aruba.

Koninkrijk der Nederlanden

Land

Voorlopige toepassing

In werking

Terugwerkende kracht

Buiten werking

Nederland (in Europa)

 

22-04-2011

   

Nederland (Bonaire)

 

22-04-2011

   

Nederland (Sint Eustatius)

 

22-04-2011

   

Nederland (Saba)

 

22-04-2011

   

Aruba

 

21-12-2017

   

Curaçao

       

Sint Maarten

       

Uitgegeven de drieëntwintigste januari 2018.

De Minister van Buitenlandse Zaken, H. ZIJLSTRA

Naar boven