16 (1949) Nr. 14

A. TITEL

Noord-Atlantisch Verdrag;

Washington, 4 april 1949

Voor een overzicht van de verdragsgegevens, zie verdragsnummers 007281 en 013307 in de Verdragenbank.

D. PARLEMENT

Het op 19 mei te Brussel tot stand gekomen Protocol bij het Noord-Atlantisch Verdrag betreffende de toetreding van Montenegro (Trb. 2016, 95) is uitdrukkelijk goedgekeurd bij Wet van 22 maart 2017 (Stb. 2017, 112).

Voor de behandeling in de Staten-Generaal, zie Kamerstukken 34524.

G. INWERKINGTREDING

De bepalingen van het Protocol zijn ingevolge artikel II van het Protocol op 1 juni 2017 voor alle partijen, waaronder het Koninkrijk der Nederlanden, in werking getreden.

Wat betreft het Koninkrijk der Nederlanden, geldt het Protocol voor Nederland (het Europese deel).

Koninkrijk der Nederlanden

Land

Voorlopige toepassing

In werking

Terugwerkende kracht

Buiten werking

Nederland (in Europa)

 

01-06-2017

   

Nederland (Bonaire)

       

Nederland (Sint Eustatius)

       

Nederland (Saba)

       

Aruba

       

Curaçao

       

Sint Maarten

       

Uitgegeven de achtste juni 2017.

De Minister van Buitenlandse Zaken, A.G. KOENDERS

Naar boven