Tractatenblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriekDatum totstandkoming
Ministerie van Buitenlandse ZakenTractatenblad 2017, 63Verdrag

59 (1973) Nr. 26

A. TITEL

Internationaal Verdrag ter voorkoming van verontreiniging door schepen, 1973, zoals gewijzigd door het Protocol van 1978 daarbij (met Protocollen en Bijlagen);

Londen, 2 november 1973

Voor een overzicht van de verdragsgegevens, zie verdragsnummers 002390013354 en 013355 in de Verdragenbank.

G. INWERKINGTREDING

Resolutie MEPC.270(69) van 22 april 2016

In overeenstemming met artikel 16, tweede lid, onderdeel f, onder iii, van het Verdrag zijn de wijzigingen van 22 april 2016 van Bijlage II en Aanhangsel I bij het Verdrag (MEPC.270(69)) op 1 maart 2017 aanvaard.

De wijzigingen van 22 april 2016 zullen ingevolge artikel 16, tweede lid, onderdeel g, onder ii, op 1 september 2017 in werking treden voor de partijen bij het Verdrag, waaronder het Koninkrijk der Nederlanden.

Resolutie MEPC.274(69) van 22 april 2016

In overeenstemming met artikel 16, tweede lid, onderdeel f, onder iii, van het Verdrag zijn de wijzigingen van 22 april 2016 van Bijlage IV bij het Verdrag (MEPC.274(69)) op 1 maart 2017 aanvaard.

De wijzigingen van 22 april 2016 zullen ingevolge artikel 16, tweede lid, onderdeel g, onder ii, op 1 september 2017 in werking treden voor de partijen bij het Verdrag, waaronder het Koninkrijk der Nederlanden.

Wat betreft het Koninkrijk der Nederlanden, gelden de wijzigingen, evenals het Verdrag, voor het gehele Koninkrijk.

Verdrag

Koninkrijk der Nederlanden

Land

Voorlopige toepassing

In werking

Terugwerkende kracht

Buiten werking

Nederland (in Europa)

 

02-10-1983

   

Nederland (Bonaire)

 

10-10-2010

   

Nederland (Sint Eustatius)

 

10-10-2010

   

Nederland (Saba)

 

10-10-2010

   

Aruba

 

01-01-1986

   

Curaçao

 

10-10-2010

   

Sint Maarten

 

10-10-2010

   

Het Verdrag, met Protocollen en Bijlagen, gold sinds 02-10-1983 voor de Nederlandse Antillen.

Uitgegeven de eerste mei 2017.

De Minister van Buitenlandse Zaken, A.G. KOENDERS