Tractatenblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriekDatum totstandkoming
Ministerie van Buitenlandse ZakenTractatenblad 2017, 41Verdrag

52 (1982) Nr. 6

A. TITEL

Verdrag van de Verenigde Naties inzake het recht van de zee (met bijlagen);

Montego Bay, 10 december 1982

Voor een overzicht van de verdragsgegevens, zie verdragsnummer 000493 in de Verdragenbank.

E. PARTIJGEGEVENS


Het Koninkrijk der Nederlanden heeft op 27 februari 2017 krachtens artikel 287, eerste lid, een nieuwe verklaring afgelegd. De Engelse tekst van de verklaring luidt als volgt:

„The Kingdom of the Netherlands hereby declares that, having regard to article 287 of the Convention, it accepts for the settlement of disputes concerning the interpretation and application of the Convention, without specifying that one has precedence over the other, the jurisdiction of:

  • 1) the International Court of Justice; and

  • 2) the International Tribunal for the Law of the Sea, as established in accordance with Annex VI of the Convention.

The Kingdom of the Netherlands considers that it has chosen “the same procedure” as any other State Party that has chosen the International Court of Justice or the International Tribunal for the Law of the Sea or both.

In the event another State Party has chosen the International Court of Justice and the International Tribunal for the Law of the Sea without indicating precedence, the Kingdom of the Netherlands should be considered as having chosen the International Court of Justice only.

This declaration replaces, with effect from 1 March 2017, the previous declaration of the Kingdom of the Netherlands under Article 287 of the Convention concerning its choice of means for the settlement of disputes of 28 June 1996.”


Uitgegeven de eenentwintigste maart 2017.

De Minister van Buitenlandse Zaken, A.G. KOENDERS