Tractatenblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriekDatum totstandkoming
Ministerie van Buitenlandse ZakenTractatenblad 2017, 12Verdrag

4 (1944) Nr. 13

A. TITEL

Verdrag inzake de internationale burgerluchtvaart

(met Bijlagen);

Chicago, 7 december 1944

Voor een overzicht van de verdragsgegevens, zie verdragsnummer 006580 in de Verdragenbank.

B. TEKST

Bijlagen1) , 2)

Bijlage 1

Op 22 februari 2016 heeft de Raad een wijziging van Bijlage 1 aangenomen.

Bijlage 2

Op 22 februari 2016 heeft de Raad een wijziging van Bijlage 2 aangenomen.

Bijlage 3

Op 22 februari 2016 heeft de Raad een wijziging van Bijlage 3 aangenomen.

Bijlage 4

Op 22 februari 2016 heeft de Raad een wijziging van Bijlage 4 aangenomen.

Bijlage 6

Op 10 november 2015 heeft de Raad een wijziging van Bijlage 6 deel I aangenomen.

Op 2 maart 2016 heeft de Raad een wijziging van Bijlage 6, deel I, II en III aangenomen

Bijlage 8

Op 2 maart 2016 heeft de Raad een wijziging van Bijlage 8 aangenomen.

Bijlage 10

Op 22 februari 2016 heeft de Raad een wijziging van Bijlage 10, deel I, II en III, aangenomen.

Bijlage 11

Op 22 februari 2016 heeft de Raad een wijziging van Bijlage 11 aangenomen.

Bijlage 13

Op 22 februari 2016 heeft de Raad een wijziging van Bijlage 13 aangenomen.

Bijlage 14

Op 22 februari 2016 heeft de Raad een wijziging van Bijlage 14, deel I en II, aangenomen.

Bijlage 15

Op 22 februari 2016 heeft de Raad een wijziging van Bijlage 15 aangenomen.

Bijlage 19

Op 2 maart 2016 heeft de Raad een wijziging van Bijlage 19 aangenomen.


D. PARLEMENT

De wijzigingen van 10 november 2015, 22 februari 2016 en 2 maart 2016 van de Bijlagen bij het Verdrag behoeven ingevolge artikel 7, onderdeel f, van de Rijkswet goedkeuring en bekendmaking verdragen niet de goedkeuring van de Staten-Generaal.

G. INWERKINGTREDING

Bijlage 1

De wijziging van Bijlage 1 van 22 februari 2016 is op 11 juli 2016 in werking getreden en zal van toepassing zijn vanaf 8 november 2018.

Bijlage 2

De wijziging van Bijlage 2 van 22 februari 2016 is op 11 juli 2016 in werking getreden en van toepassing sinds 10 november 2016.

Bijlage 3

De wijziging van Bijlage 3 van 22 februari 2016 is op 11 juli 2016 in werking getreden en van toepassing sinds 10 november 2016, met uitzondering van wijziging 77-B waarvoor 5 november 2020 als datum is vastgelegd.

Bijlage 4

De wijziging van Bijlage 4 van 22 februari 2016 is op 11 juli 2016 in werking getreden en van toepassing sinds 10 november 2016.

Bijlage 6

De wijziging van Bijlage 6, deel I, van 10 november 2015 is op 20 maart 2016 in werking getreden en zal van toepassing zijn vanaf 8 november 2018. De wijziging van Bijlage 6, deel I, II en III van 2 maart 2016 is op 11 juli 2016 in werking getreden en van toepassing sinds 10 november 2016, met uitzondering van wijzigingen 40-B, 34-B, 20-B waarvoor 7 november 2019 als datum is vastgelegd en wijzigingen 40-C en 34-C waarvoor 5 november 2020 als datum is vastgelegd.

Bijlage 8

De wijziging van Bijlage 8 van 2 maart 2016 is op 11 juli 2016 in werking getreden en van toepassing sinds 10 november 2016, met uitzondering van wijziging 105-B waarvoor 5 november 2020 als datum is vastgelegd.

Bijlage 10

De wijziging van Bijlage 10, deel I, II en III van 22 februari 2016 is op 11 juli 2016 in werking getreden en van toepassing sinds 10 november 2016.

Bijlage 11

De wijziging van Bijlage 11 van 22 februari 2016 is op 11 juli in werking getreden en van toepassing sinds 10 november 2016, met uitzondering van wijziging 50-B waarvoor 5 november 2020 als datum is vastgelegd.

Bijlage 13

De wijziging van Bijlage 13 van 22 februari 2016 is op 11 juli 2016 in werking getreden en van toepassing sinds 10 november 2016.

Bijlage 14

De wijziging van Bijlage 14, deel I en II, van 22 februari 2016 is op 11 juli 2016 in werking getreden en van toepassing sinds 10 november 2016, met uitzondering van wijziging 13-B waarvoor als datum 5 november 2020 is vastgelegd.

Bijlage 15

De wijziging van Bijlage 15 van 22 februari 2016 is op 11 juli 2016 in werking getreden en van toepassing sinds 10 november 2016, met uitzondering van wijziging 39-B waarvoor als datum 5 november 2020 is vastgelegd.

Bijlage 19

De wijziging van Bijlage 19 van 2 maart 2016 is op 11 juli 2016 in werking getreden en zal van toepassing zijn vanaf 7 november 2019.

Uitgegeven de vierentwintigste januari 2017.

De Minister van Buitenlandse Zaken, A.G. KOENDERS


X Noot
1)

Het Koninkrijk der Nederlanden heeft ingevolge artikel 38 van het Verdrag de Internationale Burgerluchtvaartorganisatie kennis gegeven van de verschillen tussen de Nederlandse voorschriften en werkwijzen en de bepalingen van de Bijlagen. De verschillen liggen ter inzage bij het Ministerie van Infrastructuur en Milieu, Bibliotheek Hoofddirectie Bestuurlijke en Juridische Zaken, Plesmanweg 1-6, Den Haag.

X Noot
2)

De tekst van de wijzigingen ligt ter inzage bij:

  • het Ministerie van Infrastructuur en Milieu, Bibliotheek Hoofddirectie Bestuurlijke en Juridische Zaken, Plesmanweg 1-6, Den Haag; en

  • het Ministerie van Buitenlandse Zaken, Afdeling Verdragen, Bezuidenhoutseweg 67, Den Haag.