25 (2015) Nr. 2

A. TITEL

Protocol tot wijziging van het Verdrag tussen de Regering van het Koninkrijk der Nederlanden en de Regering van de Republiek Indonesië tot het vermijden van dubbele belasting en het voorkomen van het ontgaan van belasting met betrekking tot belastingen naar het inkomen, en het Protocol daarbij, ondertekend te Jakarta op 29 januari 2002;

Jakarta, 30 juli 2015

Voor een overzicht van de verdragsgegevens, zie verdragsnummer 012535 in de Verdragenbank.

D. PARLEMENT

De stilzwijgende goedkeuring van het Protocol door de Staten-Generaal is verleend op 15 april 2016.

Voor de behandeling in de Staten-Generaal, zie Kamerstukken 34431.

G. INWERKINGTREDING

De bepalingen van het Protocol zullen ingevolge artikel 10 van het Protocol op 1 augustus 2017 in werking treden.

Wat betreft het Koninkrijk der Nederlanden, zal het Protocol voor Nederland (het Europese deel) gelden.

Koninkrijk der Nederlanden

Land

Voorlopige toepassing

In werking

Terugwerkende kracht

Buiten werking

Nederland (in Europa)

 

01-08-2017

   

Nederland (Bonaire)

       

Nederland (Sint Eustatius)

       

Nederland (Saba)

       

Aruba

       

Curaçao

       

Sint Maarten

       

Uitgegeven de zevende juli 2017.

De Minister van Buitenlandse Zaken, A.G. KOENDERS

Naar boven