Tractatenblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriekDatum totstandkoming
Ministerie van Buitenlandse ZakenTractatenblad 2016, 194Verdrag

34 (2013) Nr. 3

A. TITEL

Notawisseling houdende een Verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden en het Restmechanisme voor het Speciaal Hof voor Sierra Leone betreffende de zetel van het Restmechanisme voor het Speciaal Hof voor Sierra Leone, met bijlage;

's-Gravenhage, 19 december 2013

Voor een overzicht van de verdragsgegevens, zie verdragsnummer 012966 in de Verdragenbank.

D. PARLEMENT

Het in de nota’s vervatte verdrag is uitdrukkelijk goedgekeurd bij Wet van 2 december 2015 (Stb. 2015, 510).

Voor de behandeling in de Staten-Generaal, zie Kamerstukken 33859.

G. INWERKINGTREDING

De bepalingen van het in de nota’s vervatte verdrag, met bijlage, waaronder de artikelen 1 tot en met 5, 9 en 10 die vanaf 19 december 2013 voorlopig werden toegepast, zijn ingevolge de op één na laatste alinea van nota Nr. I en nota Nr. II juncto artikel 10, tweede lid, van het in de nota’s vervatte verdrag op 1 mei 2016 in werking getreden.

Wat betreft het Koninkrijk der Nederlanden, geldt het in de nota’s vervatte verdrag, met bijlage, voor Nederland (het Europese deel).

Koninkrijk der Nederlanden

Land

Voorlopige toepassing

In werking

Terugwerkende kracht

Buiten werking

Nederland (in Europa)

19-12-2013

01-05-2016

   

Nederland (Bonaire)

       

Nederland (Sint Eustatius)

       

Nederland (Saba)

       

Aruba

       

Curaçao

       

Sint Maarten

       

Uitgegeven de zesde december 2016.

De Minister van Buitenlandse Zaken, A.G. KOENDERS