4 (2016) Nr. 3

A. TITEL

Verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Republiek Kosovo betreffende de vestiging van de Kosovo Relocated Specialist Judicial Institution in Nederland;

Pristina, 15 februari 2016

Voor een overzicht van de verdragsgegevens, zie verdragsnummer 013132 in de Verdragenbank.

D. PARLEMENT

Het Verdrag is uitdrukkelijk goedgekeurd bij Wet van 12 oktober 2016 (Stb. 2016, 428)

Voor de behandeling in de Staten-Generaal, zie Kamerstukken 34499.

G. INWERKINGTREDING

De bepalingen van het Verdrag zullen ingevolge artikel 53, eerste lid, op 1 januari 2017 in werking treden.

Wat betreft het Koninkrijk der Nederlanden, zal het Verdrag voor Nederland (het Europese deel) gelden.

Koninkrijk der Nederlanden

Land

Voorlopige toepassing

In werking

Terugwerkende kracht

Buiten werking

Nederland (in Europa)

 

01-01-2017

   

Nederland (Bonaire)

       

Nederland (Sint Eustatius)

       

Nederland (Saba)

       

Aruba

       

Curaçao

       

Sint Maarten

       

Uitgegeven de achtentwintigste november 2016.

De Minister van Buitenlandse Zaken, A.G. KOENDERS

Naar boven