Tractatenblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriekDatum totstandkoming
Ministerie van Buitenlandse ZakenTractatenblad 2016, 166Verdrag

13 (2014) Nr. 2

A. TITEL

Besluit van de Raad van 26 mei 2014 betreffende het stelsel van eigen middelen van de Europese Unie

(met bijlage);

Brussel, 26 mei 2014

Voor een overzicht van de verdragsgegevens, zie verdragsnummer 013041 in de Verdragenbank.

D. PARLEMENT

Het Besluit is uitdrukkelijk goedgekeurd bij Wet van 16 april 2015 (Stb. 2015, 201).

Voor de behandeling in de Staten-Generaal, zie Kamerstukken 34023.

G. INWERKINGTREDING

De bepalingen van het Besluit zijn ingevolge artikel 11, derde alinea, op 1 oktober 2016 voor alle partijen, waaronder het Koninkrijk der Nederlanden, in werking getreden.

Ingevolge artikel 11, vierde alinea, is het Besluit met terugwerkende kracht van toepassing met ingang van 1 januari 2014.

Wat betreft het Koninkrijk der Nederlanden, geldt het Besluit voor Nederland (het Europese deel).

Koninkrijk der Nederlanden

Land

Voorlopige toepassing

In werking

Terugwerkende kracht

Buiten werking

Nederland (in Europa)

 

01-10-2016

01-01-2014

 

Nederland (Bonaire)

       

Nederland (Sint Eustatius)

       

Nederland (Saba)

       

Aruba

       

Curaçao

       

Sint Maarten

       

Uitgegeven de twintigste oktober 2016.

De Minister van Buitenlandse Zaken, A.G. KOENDERS