25 (2004) Nr. 4

A. TITEL

Internationaal Verdrag voor de controle en het beheer van ballastwater en sedimenten van schepen, 2004

(met Bijlage, Aanhangels en Resoluties);

Londen, 13 februari 2004

Voor een overzicht van de verdragsgegevens, zie verdragsnummer 010590 in de Verdragenbank.

D. PARLEMENT

De stilzwijgende goedkeuring van het Verdrag door de Staten-Generaal is verleend op 29 maart 2010.

Voor de behandeling in de Staten-Generaal, zie Kamerstukken 32330 (R1910).

G. INWERKINGTREDING

De bepalingen van het Verdrag zullen ingevolge artikel 18, eerste lid, op 8 september 2017 voor alle partijen, waaronder het Koninkrijk der Nederlanden, in werking treden.

Wat betreft het Koninkrijk der Nederlanden, zal het Verdrag voor Nederland (het Europese deel en het Caribische deel) gelden.

Koninkrijk der Nederlanden

Land

Voorlopige toepassing

In werking

Terugwerkende kracht

Buiten werking

Nederland (in Europa)

 

08-09-2017

   

Nederland (Bonaire)

 

08-09-2017

   

Nederland (Sint Eustatius)

 

08-09-2017

   

Nederland (Saba)

 

08-09-2017

   

Aruba

       

Curaçao

       

Sint Maarten

       

Uitgegeven de twaalfde oktober 2016.

De Minister van Buitenlandse Zaken, A.G. KOENDERS

Naar boven