Tractatenblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriekDatum totstandkoming
Ministerie van Buitenlandse ZakenTractatenblad 2016, 144Verdrag

45 (1988) Nr. 16

A. TITEL

Protocol van 1988 bij het Internationaal Verdrag voor de beveiliging van mensenlevens op zee, 1974 (met Bijlagen);

Londen, 11 november 1988

Voor een overzicht van de verdragsgegevens, zie verdragsnummers 004846 en 013231 in de Verdragenbank.

B. TEKST

In Trb. 2015, 154 dienen in de Engelse tekst correcties te worden aangebracht.

Op blz. 2, in het Aanhangsel, „Form of Safety Certificate for Passenger Ships”, onder 1, paragraaf 2, subparagraaf .2, dient de aan het einde van de zin de zinsnede „fuel/N.A.1” te worden vervangen door „fuel/N.A.”.

Op blz. 2, in het Aanhangsel, „Form of Safety Construction Certificate for Cargo Ships, onder 3, paragraaf 2, subparagraaf .2, dient aan het einde van de zin de zinsnede „fuel/N.A.4” te worden vervangen door „fuel/N.A.”.

Op blz. 2, in het Aanhangsel, „Form of Safety Certificate for Cargo Ships”, onder 4, paragraaf 2, subparagraaf .2, dient „fuel/N.A.4” te worden vervangen door „fuel/N.A.”.

C. VERTALING

In Trb. 2015, 188 dienen in de vertaling correcties te worden aangebracht.

Op blz. 2, in het Aanhangsel, „Model van een veiligheidscertificaat voor passagiersschepen”, dient onder 1, paragraaf 2, subparagraaf .2, aan het einde van de zin de zinsnede „brandstof gebruikt/n.v.t.1” te worden vervangen door „brandstof gebruikt/n.v.t.”.

Op blz. 2, in het Aanhangsel, „Model van een veiligheidsconstructiecertificaat voor vrachtschepen”, dient onder 3, paragraaf 2, subparagraaf .2, aan het einde van de zin de zinsnede „brandstof gebruikt/n.v.t.4” te worden vervangen door „brandstof gebruikt/n.v.t.”.

Op blz. 2, in het Aanhangsel, „Model van een veiligheidscertificaat voor vrachtschepen”, dient onder 4, paragraaf 2, subparagraaf .2, aan het einde van de zin de zinsnede „brandstof gebruikt/n.v.t.4” te worden vervangen door „brandstof gebruikt/n.v.t.”.

G. INWERKINGTREDING

Resolutie MSC.395(95) van 11 juni 2015

De wijzigingen zullen in overeenstemming met artikel VI van het Protocol juncto artikel VIII(b)(vi)(2)(bb) van het Verdrag op 1 januari 2017 in werking treden voor de partijen bij het Protocol, waaronder het Koninkrijk der Nederlanden.

Wat betreft het Koninkrijk der Nederlanden, zullen de wijzigingen, evenals het Protocol, voor het gehele Koninkrijk gelden.

Koninkrijk der Nederlanden

Protocol

Land

Voorlopige toepassing

In werking

Terugwerkende kracht

Buiten werking

Nederland (in Europa)

 

03-02-2000

   

Nederland (Bonaire)

 

10-10-2010

   

Nederland (Sint Eustatius)

 

10-10-2010

   

Nederland (Saba)

 

10-10-2010

   

Aruba

 

03-02-2000

   

Curaçao

 

10-10-2010

   

Sint Maarten

 

10-10-2010

   

Het Protocol gold sinds 03-02-2000 voor de Nederlandse Antillen.

Uitgegeven de achtste september 2016.

De Minister van Buitenlandse Zaken, A.G. KOENDERS