Tractatenblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriekDatum totstandkoming
Ministerie van Buitenlandse ZakenTractatenblad 2016, 137Verdrag

59 (1973) Nr. 24

A. TITEL

Internationaal Verdrag ter voorkoming van verontreiniging door schepen, 1973, zoals gewijzigd door het Protocol van 1978 daarbij (met Protocollen en Bijlagen);

Londen, 2 november 1973

Voor een overzicht van de verdragsgegevens, zie verdragsnummers 002390, 013233 en 013234 in de Verdragenbank.

G. INWERKINGTREDING

Resolutie MEPC.265(68) van 15 mei 2015

In overeenstemming met artikel 16, tweede lid, onderdeel f, onder iii, van het Verdrag zijn de wijzigingen van 15 mei 2015 van Bijlagen I, II, IV en V bij het Verdrag (MEPC.265(68)) op 1 juli 2016 aanvaard.

De wijzigingen zullen ingevolge artikel 16, tweede lid, onderdeel g, onder ii, op 1 januari 2017 in werking treden voor de partijen bij het Verdrag, waaronder het Koninkrijk der Nederlanden, met uitzondering van Finland dat op 24 mei 2016 bezwaar heeft gemaakt.

Wat betreft het Koninkrijk der Nederlanden, gelden de wijzigingen, evenals het Verdrag, voor het gehele Koninkrijk.

Resolutie MEPC.266(68) van 15 mei 2015

In overeenstemming met artikel 16, tweede lid, onderdeel f, onder iii, van het Verdrag zijn de wijzigingen van 15 mei 2015 van Bijlage I bij het Verdrag (MEPC.266(68)) op 1 juli 2016 aanvaard.

De wijzigingen zullen ingevolge artikel 16, tweede lid, onderdeel g, onder ii, op 1 januari 2017 in werking treden voor de partijen bij het Verdrag, waaronder het Koninkrijk der Nederlanden.

Wat betreft het Koninkrijk der Nederlanden, gelden de wijzigingen, evenals het Verdrag, voor het gehele Koninkrijk.

Koninkrijk der Nederlanden

Verdrag

Land

Voorlopige toepassing

In werking

Terugwerkende kracht

Buiten werking

Nederland (in Europa)

 

02-10-1983

   

Nederland (Bonaire)

 

10-10-2010

   

Nederland (Sint Eustatius)

 

10-10-2010

   

Nederland (Saba)

 

10-10-2010

   

Aruba

 

01-01-1986

   

Curaçao

 

10-10-2010

   

Sint Maarten

 

10-10-2010

   

Het Verdrag gold sinds 02-10-1983 voor de Nederlandse Antillen.

Uitgegeven de zevende september 2016.

De Minister van Buitenlandse Zaken, A.G. KOENDERS