18 (2011) Nr. 4

A. TITEL

Verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Organisatie van de Verenigde Naties voor Onderwijs, Wetenschap en Cultuur inzake het vestigen en functioneren van het «International Groundwater Resources Assessment Centre» in Nederland als een categorie 2 centrum onder auspiciën van UNESCO;

Parijs, 15 november 2011

Voor een overzicht van de verdragsgegevens, zie verdragsnummers 011623 en 013316 in de Verdragenbank.

D. PARLEMENT

Het in brieven vervatte verdrag, opgenomen in rubriek H hieronder, behoeft ingevolge artikel 7, onderdeel e, van de Rijkswet goedkeuring en bekendmaking verdragen niet de goedkeuring van de Staten-Generaal.

G. INWERKINGTREDING

Het Verdrag van 15 november 2011, waarvan de geldigheid op 21 augustus 2016 zou aflopen, blijft ingevolge het gestelde in het in de brieven vervatte verdrag van kracht tot 21 augustus 2017.

Wat betreft het Koninkrijk der Nederlanden, geldt het in de brieven vervatte verdrag, evenals het Verdrag van 15 november 2011, alleen voor Nederland (het Europese deel).

Koninkrijk der Nederlanden

Verdrag van 15 november 2011

Land

Voorlopige toepassing

In werking

Terugwerkende kracht

Buiten werking

Nederland (in Europa)

 

22-08-2012

 

21-08-2017

Nederland (Bonaire)

       

Nederland (Sint Eustatius)

       

Nederland (Saba)

       

Aruba

       

Curaçao

       

Sint Maarten

       

Verlengingsverdrag van 19 augustus 2016

Land

Voorlopige toepassing

In werking

Terugwerkende kracht

Buiten werking

Nederland (in Europa)

 

19-08-2016

 

21-08-2017

Nederland (Bonaire)

       

Nederland (Sint Eustatius)

       

Nederland (Saba)

       

Aruba

       

Curaçao

       

Sint Maarten

       

H. VERLENGING

Bij briefwisseling tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Organisatie van de Verenigde Naties voor Onderwijs, Wetenschap en Cultuur is op 19 augustus 2016 een verdrag tot stand gekomen waarin het Verdrag van 15 november 2011, waarvan de geldigheid op 21 augustus 2016 zou aflopen, met een periode van een jaar wordt verlengd. De tekst van dit in brieven vervatte verdrag luidt als volgt:

Nr. I

PERMANENT DELEGATION OF THE NETHERLANDS TO UNESCO

Paris, 11 July 2016

2016B-014

I have the honor to refer to the Agreement between the Kingdom of the Netherlands, and the United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization, concerning the establishment and operation of the International Groundwater Resources Assessment Centre in the Netherlands as a category 2 centre under the auspices of UNESCO, signed in Paris on 15 November 2011 (the Agreement), which entered into force on 22 August 2012, and which will terminate, in accordance with its terms, on 21 August 2016.

Desiring to continue the present operation of the Centre in the Netherlands under the auspices of UNESCO, the Kingdom of the Netherlands proposes that the Agreement shall be extended for a period of one year, so that the Agreement shall remain in force until 21 August 2017.

As Article 9 of the Agreement provides for a subsidy by the Government of the Netherlands for the period until 21 August 2016, the Kingdom of the Netherlands proposes that the Government shall make available starting from January 2016 a maximum subsidy of 400.000 Euro per year for a period of one year.

If the foregoing is acceptable to UNESCO, I have the further honor to propose that this Letter, together with your confirmative Letter in reply, as discussed with your staff, shall constitute an agreement between the Kingdom of the Netherlands and UNESCO, which shall enter into force on the date of the Director-General’s Letter.

Accept, Madam, the assurances of my highest consideration.

Lionel Veer Ambassador Extraordinary and Plenipotentiary Permanent Delegate of the Kingdom of the Netherlands to UNESCO

Irina Bokova

Director-General

UNESCO

7, place de Fontenoy

75352 Paris 07

France

Nr. II

UNITED NATIONS EDUCATIONAL, SCIENTIFIC AND CULTURAL ORGANISATION THE DIRECTOR-GENERAL

Paris, 19 August 2016

DG/2/16/4936

I have the honour to refer to your letter of 11 July last (Ref: 2016B-014), regarding the Agreement between the Kingdom of the Netherlands and the United Nations Educational, Scientific and Cultural Organisation (UNESCO) and concerning the establishment and operation of the International Groundwater Resources Assessment Centre (IGRAC) as a Category 2 Centre under the auspices of UNESCO, signed in Paris on 15 november 2011 (the “Agreement”).

I also have honour to confirm to you that the UNESCO Executive Board authorized me, at its 199th session, to extend the current Agreement until 21 August 2017, and that your Letter and my Letter in reply shall together constitute an agreement between the Kingdom of the Netherlands and UNESCO, which shall enter into force on the date of this Letter in reply.

With my best wishes, I remain,

Yours sincerely, Irina Bokova

H.E. Mr Lionel Strenghart Veer

Ambassador

Permanent Delegation of the Netherlands to UNESCO

7, rue Eblé

75007 Paris


In overeenstemming met artikel 19, tweede lid, van de Rijkswet goedkeuring en bekendmaking verdragen heeft de Minister van Buitenlandse Zaken bepaald dat het in de brieven vervatte verdrag van 19 augustus 2016 zal zijn bekendgemaakt in Nederland (het Europese deel) op de dag na de datum van uitgifte van dit Tractatenblad.

Uitgegeven de dertigste augustus 2016.

De Minister van Buitenlandse Zaken, A.G. KOENDERS

Naar boven