37 (2013) Nr. 3

A. TITEL

Verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Verenigde Staten van Amerika tot verbetering van de internationale naleving van de belastingplicht en tenuitvoerlegging van de FATCA;

(met Bijlagen)

's-Gravenhage, 18 december 2013

B. TEKST

De Engelse tekst van het Verdrag, met Bijlagen, is geplaatst in Trb. 2014, 22.

C. VERTALING

Zie Trb. 2014, 128.

In Trb. 2014, 128 dient in de vertaling de volgende correctie te worden aangebracht.

Op blz. 37, in Bijlage I, titel VI, onderdeel B.4, onder h, op één na laatste en laatste regel, dient het woord „bedrijfsactiveiten” te worden vervangen door „bedrijfsactiviteiten”.

D. PARLEMENT

Artikel 1 van de Wet van 20 maart 2015 (Stb. 2015, 135) luidt als volgt:


“Artikel 1

Het op 18 december 2013 te ’s-Gravenhage tot stand gekomen Verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Verenigde Staten van Amerika tot verbetering van de internationale naleving van de belastingplicht en de tenuitvoerlegging van de FATCA, waarvan de Engelse tekst is geplaatst in Tractatenblad 2014, 22, en de vertaling in het Nederlands in Tractatenblad 2014, 128, wordt goedgekeurd voor Nederland.”.

Deze Wet is gecontrasigneerd door de Staatssecretaris van Financiën E.D. WIEBES en de Minister van Buitenlandse Zaken A.G. KOENDERS.

Voor de behandeling in de Staten-Generaal, zie Kamerstukken 33985.

G. INWERKINGTREDING

De bepalingen van het Verdrag, met Bijlagen, zijn ingevolge artikel 10, eerste lid, van het Verdrag op 9 april 2015 in werking getreden.

Wat betreft het Koninkrijk der Nederlanden, geldt het Verdrag, met Bijlagen, voor Nederland (het Europese deel en het Caribische deel).

Koninkrijk der Nederlanden

Land

Voorlopige toepassing

In werking

Terugwerkende kracht

Buiten werking

Nederland (in Europa)

 

09-04-2015

   

Nederland (Bonaire)

 

09-04-2015

   

Nederland (Sint Eustatius)

 

09-04-2015

   

Nederland (Saba)

 

09-04-2015

   

Aruba

       

Curaçao

       

Sint Maarten

       

J. VERWIJZINGEN

Zie Trb. 2014, 22.

Uitgegeven de achtentwintigste april 2015.

De Minister van Buitenlandse Zaken, A.G. KOENDERS

Naar boven