Tractatenblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriekDatum totstandkoming
Ministerie van Buitenlandse ZakenTractatenblad 2015, 112Verdrag

23 (2014) Nr. 3

A. TITEL

Verdrag over de status en werkzaamheden van de Internationale Commissie voor Vermiste Personen;

Brussel, 15 december 2014

B. TEKST

De Engelse tekst van het Verdrag is geplaatst in Trb. 2014, 219.

C. VERTALING

Zie Trb. 2015, 68.

D. PARLEMENT

Bij brieven van 24 april 2015 is het Verdrag in overeenstemming met artikel 2, eerste lid, en artikel 5, eerste lid, van de Rijkswet goedkeuring en bekendmaking verdragen overgelegd aan de Eerste en de Tweede Kamer der Staten-Generaal.

De toelichtende nota die de brieven vergezelde, is ondertekend door de Minister van Buitenlandse Zaken A.G. KOENDERS.

De goedkeuring door de Staten-Generaal is verleend op 12 juni 2015.

Voor de behandeling in de Staten-Generaal, zie Kamerstukken 34202.

E. PARTIJGEGEVENS

Zie Trb. 2014, 219.

Partij

Ondertekening

Voorlopige toepassing

Ratificatie

Type*

In werking

Opzegging

Buiten werking

België

15-12-2014

           

Luxemburg

15-12-2014

           

Nederlanden, het Koninkrijk der

15-12-2014

 

17-06-2015

R

17-07-2015

   

Verenigd Koninkrijk

15-12-2014

 

14-04-2015

R

14-05-2015

   

Zweden

15-12-2014

 

14-04-2015

R

14-05-2015

   

* O=Ondertekening zonder voorbehoud of vereiste van ratificatie, R=Bekrachtiging, aanvaarding, goedkeuring of kennisgeving, T=Toetreding, VG=Voortgezette gebondenheid, NB=Niet bekend

G. INWERKINGTREDING

De bepalingen van het Verdrag zijn ingevolge artikel IX, vierde lid, op 14 mei 2015 in werking getreden.

Het Verdrag is ingevolge artikel IX, vijfde lid, op 17 juli 2015 voor het Koninkrijk der Nederlanden in werking getreden.

Wat betreft het Koninkrijk der Nederlanden, geldt het Verdrag voor Nederland (het Europese deel en het Caribische deel) en Curaçao.

Koninkrijk der Nederlanden

Land

Voorlopige toepassing

In werking

Terugwerkende kracht

Buiten werking

Nederland (in Europa)

 

17-07-2015

   

Nederland (Bonaire)

 

17-07-2015

   

Nederland (Sint Eustatius)

 

17-07-2015

   

Nederland (Saba)

 

17-07-2015

   

Aruba

       

Curaçao

 

17-07-2015

   

Sint Maarten

       

J. VERWIJZINGEN

Zie Trb. 2014, 219.

Uitgegeven de achtentwintigste juli 2015.

De Minister van Buitenlandse Zaken, A.G. KOENDERS