Tractatenblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriekDatum totstandkoming
Ministerie van Buitenlandse ZakenTractatenblad 2014, 143Verdrag

3 (1904) Nr. 2

A. TITEL

Conventie betreffende hospitaalschepen;

's-Gravenhage, 21 december 1904

B. TEKST

De Franse tekst van de Conventie is bij Koninklijk Besluit van 2 mei 1907 bekendgemaakt in Stb. 1907, 94.

C. VERTALING

Zie Stb. 1907, 94.

D. PARLEMENT

Zie Trb. 1965, 220.

E. PARTIJGEGEVENS

Zie de rubrieken E en F van Trb. 1965, 220.

Partij

Ondertekening

Ratificatie

Type*

In werking

Opzegging

Buiten werking

België

21-12-04

26-03-07

R

26-03-07

   

China

21-12-04

26-03-07

R

26-03-07

   

Cuba

 

06-09-65

T

06-09-65

   

Denemarken

21-12-04

26-03-07

R

26-03-07

   

Duitsland

21-12-04

26-03-07

R

26-03-07

   

Frankrijk

21-12-04

10-04-07

R

10-04-07

   

Griekenland

21-12-04

26-03-07

R

26-03-07

   

Guatemala

 

24-03-06

T

24-03-07

   

Hongarije

 

24-06-22

VG

16-11-18

   

Iran

21-12-04

26-02-08

R

26-02-08

   

Italië

21-12-04

14-08-07

R

14-08-07

   

Japan

21-12-04

26-03-07

R

26-03-07

   

Luxemburg

21-12-04

26-03-07

R

26-03-07

   

Mexico

21-12-04

26-03-07

R

26-03-07

   

Montenegro

21-12-04

         

Nederlanden, het Koninkrijk der

21-12-04

         

– Nederland:

           

 – in Europa

 

26-03-07

R

26-03-07

   

 – Bonaire

 

 

10-10-10

   

 – Sint Eustatius

 

 

10-10-10

   

 – Saba

 

 

10-10-10

   

– Aruba

 

 

01-01-86

   

– Curaçao

 

 

10-10-10

   

– Sint Maarten

 

 

10-10-10

   

Noorwegen

 

08-01-07

T

26-03-07

   

Oostenrijk

 

27-07-27

VG

12-11-18

   

Oostenrijk/Hongarije

21-12-04

26-03-07

R

26-03-07

   

Peru

21-12-04

26-03-07

R

26-03-07

   

Polen

 

31-10-21

T

31-10-21

   

Portugal

21-12-04

26-03-07

R

26-03-07

   

Roemenië

21-12-04

26-03-07

R

26-03-07

   

Russische Federatie

21-12-04

26-03-07

R

26-03-07

   

Servië

21-12-04

         

Spanje

21-12-04

10-05-07

R

10-05-07

   

Thailand

21-12-04

26-03-07

R

26-03-07

   

Turkije

 

08-06-32

T

08-06-32

   

Verenigde Staten van Amerika

21-12-04

26-03-07

R

26-03-07

   

Zuid-Korea

21-12-04

26-03-07

R

26-03-07

   

Zweden

 

01-01-08

T

01-01-08

   

Zwitserland

21-12-04

26-03-07

R

26-03-07

   

* O=Ondertekening zonder voorbehoud of vereiste van ratificatie, R=Bekrachtiging, aanvaarding, goedkeuring of kennisgeving, T=Toetreding, VG=Voortgezette gebondenheid, NB=Niet bekend

Verklaringen, voorbehouden en bezwaren

Duitsland, 21 december 1904

The Imperial Government reserves the right not to apply this Convention in respect of States in whose ports dues and taxes are imposed on German hospital ships for the benefit of an entity other than the State.

Hongarije, 24 juni 1922

On 24 June 1922, Hungary declared that, despite the dissolution of the Austro-Hungarian Monarchy and without regard to Article 221 of the Treaty of Trianon, it recognises that it is bound by the Convention and will apply it in the future to all Contracting Parties.

Nederlanden, het Koninkrijk der, 18 oktober 2010

The Kingdom of the Netherlands consisted of three parts: the Netherlands, the Netherlands Antilles and Aruba. The Netherlands Antilles consisted of the islands of Curaçao, Sint Maarten, Bonaire, Sint Eustatius and Saba.

With effect from 10 October 2010, the Netherlands Antilles ceased to exist as a part of the Kingdom of the Netherlands. Since that date, the Kingdom consists of four parts: the Netherlands, Aruba, Curaçao and Sint Maarten. Curaçao and Sint Maarten enjoy internal self-government within the Kingdom, as Aruba and, up to 10 October 2010, the Netherlands Antilles do.

These changes constitute a modification of the internal constitutional relations within the Kingdom of the Netherlands. The Kingdom of the Netherlands will accordingly remain the subject of international law with which agreements are concluded. The modification of the structure of the Kingdom will therefore not affect the validity of the international agreements ratified by the Kingdom for the Netherlands Antilles. These agreements, including any reservations made, will continue to apply to Curaçao and Sint Maarten.

The other islands that have formed part of the Netherlands Antilles – Bonaire, Sint Eustatius and Saba – became part of the Netherlands, thus constituting 'the Caribbean part of the Netherlands'. The agreements that applied to the Netherlands Antilles will also continue to apply to these islands; however, the Government of the Netherlands will now be responsible for implementing these agreements.

Oostenrijk, 27 juli 1927

On 27 July 1927, the Republic of Austria declared that, in order to avoid difficulties which might arise from a difference of opinion on the continuance in force or invalidity of pre-war treaties for States issuing from the dissolution of the Austro-Hungarian Monarchy, it acknowledges, without prejudice to its having originated independently of the former monarchy, that it is bound by the Convention in respect of all States party thereto.

Roemenië, 21 december 1904

Subject to reciprocity and piloting fees.

G. INWERKINGTREDING

Zie Trb. 1965, 220.

Wat betreft het Koninkrijk der Nederlanden, geldt de Conventie voor het gehele Koninkrijk.

J. VERWIJZINGEN

Zie Trb. 1965, 220.

Titel

:

Verdrag van Genève voor de verbetering van het lot der gewonden, zieken en schipbreukelingen van de strijdkrachten ter zee;

Genève, 12 augustus 1949

Laatste Trb.

:

Trb. 1996, 238

     

Titel

:

Verdrag van Genève voor de verbetering van het lot der gewonden en zieken, zich bevindende bij de strijdkrachten te velde;

Genève, 12 augustus 1949

Laatste Trb.

:

Trb. 1996, 237

Uitgegeven de zesde augustus 2014.

De Minister van Buitenlandse Zaken, F.C.G.M. TIMMERMANS