41 (2008) Nr. 2

A. TITEL

Verdrag van de Verenigde Naties inzake de overeenkomsten voor het internationaal vervoer van goederen geheel of gedeeltelijk over zee;

New York, 11 december 2008

B. TEKST

De Engelse tekst van het Verdrag is geplaatst in Trb. 2011, 222.

In dat Tractactenblad dienen in de tekst van het Verdrag de volgende correcties te worden aangebracht.

Op blz. 3, in artikel 1, zesde lid, onderdeel a, eerste regel, dient „keeping,” te worden ingevoegd achter „carriage,”.

Op blz. 12, in artikel 19, eerste lid, onderdeel b, vierde regel, dienen de woorden „and either” te worden ingevoegd achter het woord „ship”. In dezelfde regel dient de puntkomma achter het woord „ship” en achter het woord „goods” te worden verwijderd.

C. VERTALING

Zie Trb. 2011, 222.

In dat Tractatenblad dienen in de vertaling de volgende correcties te worden aagebracht.

Op blz. 52, in artikel 1, zesde lid, onderdeel a, vierde regel, dient „bewaren,” te worden ingevoegd achter „vervoeren,”.

Op blz. 63, in artikel 19, eerste lid, onderdeel b, vierde regel, dienen de woorden „en hetzij” te worden ingevoegd achter het woord „schip”. In dezelfde regel dient de puntkomma achter het woord „schip” en in de vijfde regel de puntkomma achter het woord „had” te worden verwijderd.

D. PARLEMENT

Zie Trb. 2011, 222.

E. PARTIJGEGEVENS

Zie Trb. 2011, 222.

Partij

Ondertekening

Ratificatie

Type*

In werking

Opzegging

Buiten werking

Armenië

29-09-09

 

Congo, Democratische Republiek

23-09-10

 

Congo, Republiek

23-09-09

 

Denemarken

23-09-09

 

Frankrijk

23-09-09

 

Gabon

23-09-09

 

Ghana

23-09-09

 

Griekenland

23-09-09

 

Guinee

23-09-09

 

Kameroen

29-09-09

 

Luxemburg

31-08-10

 

Madagaskar

25-09-09

 

Mali

26-10-09

 

Nederlanden, het Koninkrijk der

23-09-09

         

– Nederland:

           

 – in Europa

 

 

 – Bonaire

 

 

 – Sint Eustatius

 

 

 – Saba

 

 

– Aruba

 

 

– Curaçao

 

 

– Sint Maarten

 

 

Niger

22-10-09

 

Nigeria

23-09-09

 

Noorwegen

23-09-09

 

Polen

23-09-09

 

Senegal

23-09-09

 

Spanje

23-09-09

19-01-11

R

Togo

23-09-09

17-07-12

R

Verenigde Staten van Amerika

23-09-09

 

Zweden

20-07-11

 

Zwitserland

23-09-09

 

* O=Ondertekening zonder voorbehoud of vereiste van ratificatie, R=Bekrachtiging, aanvaarding, goedkeuring of kennisgeving, T=Toetreding, VG=Voortgezette gebondenheid, NB=Niet bekend

Verklaringen, voorbehouden en bezwaren

Spanje, 23 september 2009

On 19 December 2007, through exchanges of letters between the Ministers for Foreign Affairs of Spain and the United Kingdom and between the Permanent Representatives of the two countries to the European Union, Spain and the United Kingdom concluded an agreement on arrangements relating to Gibraltar authorities in the context of certain international treaties to which the European Community/European Union is not a party or mixed agreements which are or may be extended to include Gibraltar and could therefore give rise to action by the Gibraltar authorities. These arrangements shall be applicable to this Convention (as will the Agreed Arrangements relating to Gibraltar Authorities in the Context of EU and EC Instruments and Related Treaties of 19 April 2000).

Spanje, 19 januari 2011

In the event that this Convention on Contracts for the International Carriage of Goods Wholly or Partly by Sea of the United Nations Commission on international Trade Law, done at New York on 11 December 2008, is extended by the United Kingdom to include Gibraltar, the Kingdom of Spain wishes to make the following declaration:

  • 1. Gibraltar is a Non-Self-Governing Territory for whose international relations the Government of the United Kingdom is responsible and which is subject to a process of decolonization in accordance with the relevant decisions and resolutions of the United Nations General Assembly.

  • 2. The Gibraltar authorities are local in character and exercise and exclusively domestic jurisdiction that originates in and is based on the powers allocated to and conferred on them by the United Kingdom, in accordance with its domestic law and in its capacity as the sovereign State upon which depends the said Non-Self-Governing Territory.

  • 3. Consequently, any involvement by the Gibraltar authorities in the implementation of this Convention shall be understood to take place exclusively within the framework of the domestic jurisdiction of Gibraltar and shall not be considered to affect in any way the content of the two preceding paragraphs.

  • 4. The procedure envisaged in the Agreed Arrangements relating to Gibraltar Authorities in the Context of Mixed Agreements (2007), signed by Spain and the United Kingdom on 19 December 2007 […] (together with the Agreed Arrangements relating to Gibraltar Authorities in the Context of EU and EC Instruments and Related Treaties of 19 April 2000), shall be applicable to this Convention.

G. INWERKINGTREDING

Zie Trb. 2011, 222.

J. VERWIJZINGEN

Zie Trb. 2011, 222.

Uitgegeven de vijfde maart 2013.

De Minister van Buitenlandse Zaken, F.C.G.M. TIMMERMANS

Naar boven