23 (2011) Nr. 2

A. TITEL

Verdrag van de Raad van Europa inzake het voorkomen en bestrijden van geweld tegen vrouwen en huiselijk geweld;

(met bijlage)

Istanboel, 11 mei 2011

B. TEKST

De Engelse en de Franse tekst van het Verdrag, met bijlage, zijn geplaatst in Trb. 2012, 233.

C. VERTALING

Zie Trb. 2012, 233.

In dat Tractatenblad dienen in de vertaling de volgende correcties te worden aangebracht.

Op blz. 89 en 90, artikel 18, dient het vijfde lid als volgt te luiden: „In overeenstemming met hun verplichtingen uit hoofde van het internationale recht nemen de partijen passende maatregelen voor het verschaffen van consulaire diensten en andere diensten ter bescherming en ondersteuning van hun onderdanen en andere slachtoffers die recht hebben op deze bescherming.”

Op blz. 103, in artikel 56, eerste lid, onderdeel c, derde regel, dient het woord „telastelegging” te worden vervangen door „tenlastelegging”.

D. PARLEMENT

Zie Trb. 2012, 233.

E. PARTIJGEGEVENS

Zie Trb. 2012, 233.

Partij

Ondertekening

Ratificatie

Type*

In werking

Opzegging

Buiten werking

Albanië

19-12-11

04-02-13

R

     

Andorra

22-02-13

         

België

11-09-12

         

Bosnië en Herzegovina

08-03-13

07-11-13

R

     

Denemarken

11-10-13

         

Duitsland

11-05-11

         

Finland

11-05-11

         

Frankrijk

11-05-11

         

Griekenland

11-05-11

         

IJsland

11-05-11

         

Italië

27-09-12

10-09-13

R

     

Kroatië

22-01-13

         

Litouwen

07-06-13

         

Luxemburg

11-05-11

         

Macedonië, de voormalige Joegoslavische Republiek

08-07-11

         

Malta

21-05-12

         

Monaco

20-09-12

         

Montenegro

11-05-11

22-04-13

R

     

Nederlanden, het Koninkrijk der

14-11-12

         

– Nederland:

           

 – in Europa

 

       

 – Bonaire

 

       

 – Sint Eustatius

 

       

 – Saba

 

       

– Aruba

 

       

– Curaçao

 

       

– Sint Maarten

 

       

Noorwegen

07-07-11

         

Oekraïne

07-11-11

         

Oostenrijk

11-05-11

14-11-13

R

     

Polen

18-12-12

         

Portugal

11-05-11

05-02-13

R

     

Servië

04-04-12

         

Slovenië

08-09-11

         

Slowakije

11-05-11

         

Spanje

11-05-11

         

Turkije

11-05-11

14-03-12

R

     

Verenigd Koninkrijk

08-06-12

         

Zweden

11-05-11

         

Zwitserland

11-09-13

         

* O=Ondertekening zonder voorbehoud of vereiste van ratificatie, R=Bekrachtiging, aanvaarding, goedkeuring of kennisgeving, T=Toetreding, VG=Voortgezette gebondenheid, NB=Niet bekend

Verklaringen, voorbehouden en bezwaren

Duitsland, 11 mei 2011

In accordance with Article 78, paragraph 2, of the Convention, the Federal Republic of Germany reserves the right not to apply the provisions laid down in Article 59, paragraphs 2 and 3, of the Convention.

Litouwen, 7 juni 2013

The Republic of Lithuania declares that it will apply the Convention in conformity with the principles and the provisions of the Constitution of the Republic of Lithuania.

Malta, 21 mei 2012

At this stage, Malta reserves the right not to apply Article 30(2) of the Convention and to continue to apply its current legislation in so far as State compensation is concerned.

Malta reserves the right not to apply Article 44(1)(e) and to establish jurisdiction when the offense is committed by a person holding permanent residence in terms of Article 7 of the Immigration Act.

At this stage, Malta reserves the right not to apply Article 59 and to continue to apply its current legislation in so far as the residence status of victims of violence whose residence status depends on that of the spouse or partner are concerned.

Polen, 18 december 2012

The Republic of Poland declares that it will apply the Convention in accordance with the principles and the provisions of the Constitution of the Republic of Poland.

In accordance with Article 78, paragraph 2, the Republic of Poland reserves hereby that Article 30, paragraph 2, of the Convention shall be applied solely in regard of victims who are citizens of the Republic of Poland or the European Union and in accordance with a procedure provided for by national law.

In accordance with Article 78, paragraph 2, the Republic of Poland reserves the right not to apply the Convention when the offence is committed by a person whose habitual residences is the Republic of Poland.

Servië, 4 april 2012

In accordance with Article 78, paragraph 2, subparagraphs 1 and 2, of the Council of Europe Convention on Preventing and Combating Violence against Women and Domestic Violence, the Republic of Serbia reserves the right not to apply the provisions under Article 30, paragraph 2, and Article 44, paragraph 1.e, 3 and 4, of the Convention pending the alignment of its national criminal legislation with the said provisions of the Convention.

G. INWERKINGTREDING

Zie Trb. 2012, 233.

J. VERWIJZINGEN

Zie Trb. 2012, 233.

Titel

:

Statuut van Rome inzake het Internationaal Strafhof;

Rome, 17 juli 1998

 

:

Trb. 2013, 213

Uitgegeven de zesentwintigste november 2013.

De Minister van Buitenlandse Zaken, F.C.G.M. TIMMERMANS

Naar boven