Tractatenblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriekDatum totstandkoming
Ministerie van Buitenlandse ZakenTractatenblad 2013, 141Verdrag

26 (1989) Nr. 3

A. TITEL

Protocol tot nadere wijziging van de op 7 november 1980 te 's-Gravenhage ondertekende Overeenkomst tussen de Regering van het Koninkrijk der Nederlanden en de Regering van het Verenigd Koninkrijk van Groot-Brittannië en Noord-Ierland tot het vermijden van dubbele belasting en het voorkomen van het ontgaan van belasting met betrekking tot belasting naar het inkomen en naar vermogenswinsten, zoals gewijzigd bij het op 12 juli 1983 te Londen ondertekende Protocol;

's-Gravenhage, 24 augustus 1989

B. TEKST

De Nederlandse en de Engelse tekst van het Protocol zijn geplaatst in Trb. 1989, 128.

D. PARLEMENT

Zie Trb. 1991, 14.

G. INWERKINGTREDING

Zie Trb. 1991, 14.

Het Protocol is ingevolge de beëindiging van de in rubriek J genoemde Overeenkomst beëindigd op 6 april 2011, ingevolge artikel 30, tweede lid, van het in rubriek J genoemde Verdrag tussen de Regering van het Koninkrijk der Nederlanden en de Regering van het Verenigd Koninkrijk van Groot-Brittannië en Noord-Ierland tot het vermijden van dubbele belasting en het voorkomen van het ontgaan van belasting met betrekking tot belastingen naar het inkomen en naar vermogenswinsten van 26 september 2008.

Wat betreft het Koninkrijk der Nederlanden, is het Protocol, dat alleen voor Nederland (het Europese deel) gold, ook alleen voor Nederland (het Europese deel) beëindigd.

J. VERWIJZINGEN

Verbanden

Het Protocol diende tot wijziging van:

 

Titel

:

Overeenkomst tussen de Regering van het Koninkrijk der Nederlanden en de Regering van het Verenigd Koninkrijk van Groot-Brittannië en Noord-Ierland tot het vermijden van dubbele belasting en het voorkomen van het ontgaan van belasting met betrekking tot belastingen naar het inkomen en naar vermogenswinsten;

’s-Gravenhage, 7 november 1980

Laatste Trb.

:

Trb. 2013, 139

     

Het Protocol wordt beëindigd door:

     

Titel

:

Verdrag tussen de Regering van het Koninkrijk der Nederlanden en de Regering van het Verenigd Koninkrijk van Groot-Brittannië en Noord-Ierland tot het vermijden van dubbele belasting en het voorkomen van het ontgaan van belasting met betrekking tot belastingen naar het inkomen en naar vermogenswinsten;

Londen, 26 september 2008

Tekst

:

Trb. 2008, 201 (Nederlands en Engels)

Laatste Trb.

:

Trb. 2013, 110

Uitgegeven de derde september 2013.

De Minister van Buitenlandse Zaken, F.C.G.M. TIMMERMANS