32 (2001) Nr. 4

A. TITEL

Verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden en het Koninkrijk België tot het vermijden van dubbele belasting en tot het voorkomen van het ontgaan van belasting inzake belastingen naar het inkomen en naar het vermogen;

(met Protocollen)

Luxemburg, 5 juni 2001

B. TEKST

De Nederlandse en de Franse tekst van het Verdrag, met Protocollen, zijn geplaatst in Trb. 2001, 136. De Nederlandse en de Franse tekst van de bijbehorende briefwisseling zijn geplaatst in rubriek J van datzelfde Tractatenblad.

De Nederlandse en de Franse tekst van het wijzigingsprotocol van 23 juni 2009 zijn geplaatst in Trb. 2009, 116.

D. PARLEMENT

Zie Trb. 2003, 2.


Bij brieven van 8 september 2011 (Kamerstukken II 2010/2011, 32904) is het Protocol van 23 juni 2009 in overeenstemming met artikel 2, eerste lid, en artikel 5, eerste lid, van de Rijkswet goedkeuring en bekendmaking verdragen overgelegd aan de Eerste en de Tweede Kamer der Staten-Generaal.

De toelichtende nota die de brieven vergezelde, is ondertekend door de Staatssecretaris van Financiën F.H.H. WEEKERS en de Minister van Buitenlandse Zaken U. ROSENTHAL.

De goedkeuring door de Staten-Generaal is verleend op 17 oktober 2011.

G. INWERKINGTREDING

Zie Trb. 2003, 2.


De bepalingen van het Protocol van 23 juni 2009 zullen ingevolge artikel 4, eerste lid, van het Protocol op 1 september 2013 in werking treden.

Wat betreft het Koninkrijk der Nederlanden, zal het Protocol van 23 juni 2009, evenals het Verdrag, alleen voor Nederland (het Europese deel) gelden.

J. VERWIJZINGEN

Zie voor verwijzingen en overige verdragsgegevens Trb. 2001, 136 en Trb. 2003, 2.

Uitgegeven de tweede augustus 2013.

De Minister van Buitenlandse Zaken, F.C.G.M. TIMMERMANS

Naar boven