Tractatenblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriekDatum totstandkoming
Ministerie van Buitenlandse ZakenTractatenblad 2013, 119Verdrag

30 (2012) Nr. 2

A. TITEL

Overeenkomst tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Verenigde Staten van Amerika inzake de status van personeel van de Verenigde Staten in het Caribische deel van het Koninkrijk;

Washington, 19 oktober 2012

B. TEKST

De Nederlandse en de Engelse tekst van de Overeenkomst zijn geplaatst in Trb. 2012, 226.

D. PARLEMENT

Bij brieven van 29 mei 2013 (Kamerstukken II 2012/2013, 33655 (R2007)) is de Overeenkomst in overeenstemming met artikel 2, eerste en tweede lid, en artikel 5, eerste en tweede lid, van de Rijkswet goedkeuring en bekendmaking verdragen overgelegd aan de Eerste en de Tweede Kamer der Staten-Generaal, de Staten van Aruba, en de Staten van Sint Maarten.

De toelichtende nota die de brieven vergezelde, is ondertekend door de Minister van Defensie J. A. HENNIS-PLASSCHAERT en de Minister van Buitenlandse Zaken F.C.G.M. TIMMERMANS.

De goedkeuring door de Staten-Generaal is verleend op 6 juli 2013.

F. VOORLOPIGE TOEPASSING

Bij nota van 15 juli 2013 heeft het Koninkrijk der Nederlanden de Verenigde Staten van Amerika ervan in kennis gesteld dat de Overeenkomst vanaf 15 juli 2013 voorlopig wordt toegepast door het Koninkrijk der Nederlanden.

Wat betreft het Koninkrijk der Nederlanden, geldt de voorlopige toepassing voor Nederland (het Caribische deel), Aruba en Sint Maarten.

G. INWERKINGTREDING

De bepalingen van de Overeenkomst, die voorlopig worden toegepast vanaf 15 juli 2013, zullen ingevolge artikel XVI, eerste lid, op 1 september 2013 in werking treden.

Wat betreft het Koninkrijk der Nederlanden, zal de Overeenkomst voor Nederland (het Caribische deel), Aruba, en Sint Maarten gelden.

Uitgegeven de zesentwintigste juli 2013.

De Minister van Buitenlandse Zaken, F.C.G.M. TIMMERMANS