18 (2011) Nr. 3

A. TITEL

Verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Organisatie van de Verenigde Naties voor Onderwijs, Wetenschap en Cultuur inzake het vestigen en functioneren van het “International Groundwater Resources Assessment Centre” in Nederland als een categorie 2 centrum onder auspiciën van UNESCO;

Parijs, 15 november 2011

B. TEKST

De Engelse tekst van het Verdrag is geplaatst in Trb. 2011, 256.

C. VERTALING

Zie Trb. 2012, 23.

D. PARLEMENT

Bij brieven van 8 mei 2012 (Kamerstukken II 2011/2012, 33257) is het Verdrag in overeenstemming met artikel 2, eerste lid, en artikel 5, eerste lid, van de Rijkswet goedkeuring en bekendmaking verdragen overgelegd aan de Eerste en de Tweede Kamer der Staten-Generaal.

De toelichtende nota die de brieven vergezelde, is ondertekend door de Staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu J.J. ATSMA en de Minister van Buitenlandse Zaken U. ROSENTHAL.

De goedkeuring door de Staten-Generaal is verleend op 11 juni 2012.

G. INWERKINGTREDING

De bepalingen van het Verdrag zijn ingevolge artikel 15 van het Verdrag op 22 augustus 2012 in werking getreden.

Wat betreft het Koninkrijk der Nederlanden, geldt het Verdrag ingevolge artikel 14 alleen voor Nederland (het Europese deel).

J. VERWIJZINGEN

Zie Trb. 2011, 256.

Uitgegeven de drieëntwintigste januari 2013.

De Minister van Buitenlandse Zaken, F.C.G.M. TIMMERMANS

Naar boven