Tractatenblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriekDatum totstandkoming
Ministerie van Buitenlandse ZakenTractatenblad 2011, 252Verdrag

39 (1973) Nr. 5

A. TITEL

Verdrag inzake de wet welke van toepassing is op de aansprakelijkheid wegens produkten;

’s-Gravenhage, 2 oktober 1973

B. TEKST

De Franse en de Engelse tekst van het Verdrag zijn geplaatst in Trb. 1974, 84.

C. VERTALING

Zie Trb. 1974, 84.

Voor een correctie in de vertaling zie Trb. 1977, 110.

D. PARLEMENT

Zie Trb. 1979, 112.

E. PARTIJGEGEVENS

Zie Trb. 1974, 84. Toetreding tot het Verdrag is voorzien in artikel 18.

Partij

Onder tekening

Ratificatie

Type*

In werking

Opzegging

Buiten werking

België

24-03-76

         

Finland

10-08-92

10-08-92

R

01-11-92

   

Frankrijk

18-12-73

19-07-77

R

01-10-77

   

Italië

06-02-75

         

Joegoslavië (< 25-06-1991)

15-12-76

15-12-76

R

01-10-77

   

Kroatië

 

22-01-94

VG

08-10-91

   

Luxemburg

02-10-73

31-05-85

R

01-08-85

   

Macedonië, de voormalige Joegoslavische Republiek

 

20-09-93

VG

17-11-91

   

Montenegro

 

01-03-07

VG

03-06-06

   

Nederlanden, het Koninkrijk der

02-10-73

         

– Nederland:

           

 – in Europa

 

27-06-79

R

01-09-79

   

 – Bonaire

 

 

10-10-10

   

 – Sint Eustatius

 

 

10-10-10

   

 – Saba

 

 

10-10-10

   

– Aruba

 

 

01-01-86

   

– Curaçao

 

 

10-10-10

   

– Sint Maarten

 

 

10-10-10

   

Noorwegen

02-10-73

13-10-76

R

01-10-77

   

Portugal

10-10-73

         

Servië

 

26-04-01

VG

27-04-92

   

Slovenië

 

08-06-92

VG

25-06-91

   

Spanje

11-03-87

23-11-88

R

01-02-89

   

* O=Ondertekening zonder voorbehoud of vereiste van ratificatie, R=Bekrachtiging, aanvaarding, goedkeuring of kennisgeving, T=Toetreding, VG=Voortgezette gebonden heid, NB=Niet bekend

Verklaringen, voorbehouden en bezwaren

Montenegro, 1 maart 2007

[...] the Government of the Republic of Montenegro succeeds to the [Convention on the Law applicable to products liability, concluded at The Hague on 2 October 1973,] and takes faithfully to perform and carry out the stipulations therein contained as from 3 June 2006, the date upon the Republic of Montenegro assumed responsibility for its international relations.

Nederlanden, het Koninkrijk der, 18 oktober 2010

The Kingdom of the Netherlands consisted of three parts: the Netherlands, the Netherlands Antilles and Aruba. The Netherlands Antilles consisted of the islands of Curaçao, Sint Maarten, Bonaire, Sint Eustatius and Saba.

With effect from 10 October 2010, the Netherlands Antilles ceased to exist as a part of the Kingdom of the Netherlands. Since that date, the Kingdom consists of four parts: the Netherlands, Aruba, Curaçao and Sint Maarten. Curaçao and Sint Maarten enjoy internal self-government within the Kingdom, as Aruba and, up to 10 October 2010, the Netherlands Antilles do.

These changes constitute a modification of the internal constitutional relations within the Kingdom of the Netherlands. The Kingdom of the Netherlands will accordingly remain the subject of international law with which agreements are concluded. The modification of the structure of the Kingdom will therefore not affect the validity of the international agreements ratified by the Kingdom for the Netherlands Antilles. These agreements, including any reservations made, will continue to apply to Curaçao and Sint Maarten.

The other islands that have formed part of the Netherlands Antilles – Bonaire, Sint Eustatius and Saba – became part of the Netherlands, thus constituting “the Caribbean part of the Netherlands”. The agreements that applied to the Netherlands Antilles will also continue to apply to these islands; however, the Government of the Netherlands will now be responsible for implementing these agreements.

Noorwegen, 13 oktober 1976

Norway will, in accordance with Article 16, first paragraph, subparagraph 1, reserve herself as far as the application of Article 9, paragraph 9 of the Convention is concerned.

Servië, 5 februari 2003

[...] following the adoption and promulgation of the Constitutional Charter of Serbia and Montenegro by the Assembly of the Federal Republic of Yugoslavia on February 4, 2003, as previously adopted by the National Assembly of the Republic of Serbia on 27 January 2003 and by the Assembly of the Republic of Montenegro on 29 January 2003, the name of the State of the Federal Republic of Yugoslavia has been changed to “Serbia and Montenegro”.

Servië, 9 juni 2006

[...] following the declaration of the state independence of Montenegro, and under the Article 60 of the Constitutional Charter of the state union of Serbia and Montenegro, the Republic of Serbia is continuing international personality of the state union of Serbia and Montenegro, which was confirmed also by the National Assembly of the Republic of Serbia at its session held on 5 June 2006.

Spanje, 23 november 1988

Spain declares to reserve the right not to apply this Convention to raw agricultural products.

G. INWERKINGTREDING

Zie Trb. 1979, 112 en Trb. 1994, 97.

Wat betreft het Koninkrijk der Nederlanden, geldt het Verdrag, dat vanaf 1 januari 1986 voor Nederland (het Europese deel), de Nederlandse Antillen en Aruba gold, vanaf 10 oktober 2010 voor Nederland (het Europese en het Caribische deel), Aruba, Curaçao en Sint Maarten.

J. VERWIJZINGEN

Voor verwijzingen en overige verdragsgegevens zie Trb. 1974, 84, Trb. 1979, 112, en Trb. 1994, 97.

Titel

:

Handvest van de Verenigde Naties;

San Francisco, 26 juni 1945

Laatste Trb.

:

Trb. 2011, 176

     

Titel

:

Statuut van het Internationaal Gerechtshof;

San Francisco, 26 juni 1945

Laatste Trb.

:

Trb. 1997, 106

     

Titel

:

Statuut van de Haagse Conferentie voor Internationaal Privaatrecht;

's-Gravenhage, 31 oktober 1951

Laatste Trb.

:

Trb. 2011, 199

Uitgegeven de achtste december 2011.

De Minister van Buitenlandse Zaken,

U. ROSENTHAL