Tractatenblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriekDatum totstandkoming
Ministerie van Buitenlandse ZakenTractatenblad 2010, 152Verdrag

44 (1988) Nr. 8

A. TITEL

Protocol van 1988 bij het Internationaal Verdrag betreffende de uitwatering van schepen, 1966;

(met Bijlagen)

Londen, 11 november 1988

B. TEKST

De Engelse en de Franse tekst van het Protocol zijn geplaatst in Trb. 1989, 134.

Voor de Engelse tekst van de wijzigingen van 5 juni 2003 (MSC.143(77)) in Bijlage B van het Protocol, zie Trb. 2006, 20. Zie voor enkele correcties van deze wijzigingen Trb. 2007, 2.

Voor de Engelse tekst van de wijzigingen van 9 december 2004 (MSC.172(79)) en van 8 december 2006 (MSC.223(82)) in Bijlage B van het Protocol, zie Trb. 2008, 197. Zie voor een correctie in de wijziging van 8 december 2006 Trb. 2009, 150.

Voor de Engelse tekst van de wijzigingen van 4 december 2008 (MSC.270(85)) in Bijlage B van het Protocol, zie Trb. 2009, 150.

C. VERTALING

Zie Trb. 1990, 56, Trb. 2007, 2 en Trb. 2009, 150.

De vertaling van de op 4 december 2008 aangenomen resolutie MSC.270(85) houdende wijzigingen in Bijlage B bij het Protocol luidt als volgt:


Resolutie MSC.270(85) (aangenomen op 4 december 2008)

Wijzigingen van het Protocol van 1988 bij het Internationaal verdrag betreffende de uitwatering van schepen, 1966, als gewijzigd

De Maritieme Veiligheidscommissie,

Herinnerend aan artikel 28 b van het Verdrag nopens de Internationale Maritieme Organisatie betreffende de taken van de Commissie,

Eveneens herinnerend aan artikel VI van het Protocol van 1988 inzake het Internationaal Verdrag betreffende de uitwatering van schepen, 1966 (hierna te noemen het Uitwateringsprotocol van 1988) betreffende wijzigingsprocedures,

Na bestudering, tijdens haar vijfentachtigste zitting, van wijzigingen van het Uitwateringsprotocol van 1988, voorgesteld en rondgezonden in overeenstemming met artikel VI, tweede lid, a, daarvan,

 • 1. Neemt, in overeenstemming met artikel VI, tweede lid, d, van het Uitwateringsprotocol van 1988, wijzigingen aan van het Uitwateringsprotocol van 1988, waarvan de tekst is vervat in de Bijlage bij deze resolutie;

 • 2. Bepaalt, in overeenstemming met artikel VI, tweede lid, f, ii, bb, van het Uitwateringsprotocol van 1988, dat de genoemde wijzigingen worden geacht te zijn aanvaard op 1 januari 2010, tenzij vóór die datum meer dan een derde van de Partijen bij het Uitwateringsprotocol van 1988, of de Partijen waarvan de gezamenlijke koopvaardijvloten ten minste vijftig procent van de brutotonnage van de wereldkoopvaardijvloot vormen, hun bezwaren tegen de wijzigingen kenbaar hebben gemaakt;

 • 3. Verzoekt de betrokken Partijen kennis te nemen van het feit dat de wijzigingen, in overeenstemming met artikel VI, tweede lid, g, ii, van het Uitwateringsprotocol van 1988, van kracht worden op 1 juli 2010 na aanvaarding ervan in overeenstemming met het tweede lid hierboven;

 • 4. Verzoekt de Secretaris-Generaal, in overeenstemming met artikel VI, tweede lid, e, van het Uitwateringsprotocol van 1988, voor eensluidend gewaarmerkte afschriften van deze resolutie en van de tekst van de in de Bijlage vervatte wijzigingen te doen toekomen aan alle Partijen bij het Uitwateringsprotocol van 1988;

 • 5. Verzoekt de Secretaris-Generaal voorts afschriften van deze resolutie en de Bijlage daarbij te doen toekomen aan Leden van de Organisatie die geen Partij zijn bij het Uitwateringsprotocol van 1988.


Bijlage

Wijzigingen van het Protocol van 1988 bij het Internationaal verdrag betreffende de uitwatering van schepen, 1966, als gewijzigd

BIJLAGE B BIJLAGEN BIJ HET VERDRAG ALS GEWIJZIGD BIJ HET BIJBEHORENDE PROTOCOL VAN 1988

BIJLAGE I VOORSCHRIFTEN VOOR DE VASTSTELLING VAN DE UITWATERING

HOOFDSTUK I ALGEMEEN
Voorschrift 1 Sterkte en stabiliteit in onbeschadigde toestand van schepen

1.

De bestaande tekst van het derde lid wordt vervangen door de volgende tekst:

 • “3. Naleving

  • a. Schepen gebouwd voor 1 juli 2010 moeten voldoen aan een voor de Administratie aanvaardbare norm ten aanzien van de stabiliteit in onbeschadigde toestand.

  • b. Schepen gebouwd op of na 1 juli 2010 moeten ten minste voldoen aan de vereisten van deel A van de IS-Code 2008.”

Voorschrift 3 Omschrijving van de in de Bijlagen gebruikte termen

2.

Het volgende nieuwe zestiende lid wordt toegevoegd na het bestaande vijftiende lid:

 • “16. IS-Code 2008, de Internationale Code betreffende de stabiliteit in onbeschadigde toestand, 2008, bestaande uit een inleiding, deel A (waarvan de bepalingen dienen te worden aangemerkt als dwingend) en deel B (waarvan de bepalingen het karakter hebben van aanbevelingen), zoals aangenomen bij resolutie MSC.267(85), met dien verstande dat:

  • .1. wijzigingen van de inleiding en deel A van de Code worden aangenomen, in werking treden en van kracht worden in overeenstemming met de bepalingen van artikel VI van het Uitwateringsprotocol inzake de wijzigingsprocedure die van toepassing is op Bijlage B bij het Protocol; en

  • .2. wijzigingen van deel B van de Code worden aangenomen door de Maritieme Veiligheidscommissie in overeenstemming met haar reglement van orde.”.


D. PARLEMENT

Zie Trb. 2004, 56, Trb. 2006, 20, Trb. 2008, 197 en Trb. 2009, 150.

E. PARTIJGEGEVENS

Zie Trb. 1989, 134 en rubriek F van Trb. 2004, 56.

Partij

Onder tekening

Ratificatie

Type*

In werking

Opzegging

Buiten werking

Algerije

 

20-08-01

T

20-11-01

   

Antigua en Barbuda

 

25-08-99

T

03-02-00

   

Argentinië

 

02-09-93

T

03-02-00

   

Australië

 

07-02-97

T

03-02-00

   

Azerbeidzjan

 

16-07-04

T

16-10-04

   

Bahama’s

 

02-02-99

T

03-02-00

   

Bahrein

           

Bangladesh

 

18-12-02

T

18-03-03

   

Barbados

 

11-08-00

T

11-11-00

   

België

 

19-03-07

T

19-06-07

   

Belize

 

14-06-07

T

14-09-07

   

Bulgarije

 

04-06-04

T

04-09-04

   

Cambodja

 

08-06-01

T

08-09-01

   

Chili

 

03-03-95

T

03-02-00

   

China

23-02-90

03-02-95

R

03-02-00

   

Cookeilanden

 

12-03-07

T

12-06-07

   

Cuba

 

25-10-05

T

25-01-06

   

Cyprus

09-03-89

04-02-98

R

03-02-00

   

Denemarken

 

02-12-91

T

03-02-00

   

Dominica

 

21-06-00

T

21-09-00

   

Duitsland

 

22-06-95

T

03-02-00

   

Ecuador

 

28-09-06

T

28-12-06

   

Egypte

 

21-04-95

T

03-02-00

   

Equatoriaal Guinee

 

24-04-96

T

03-02-00

   

Eritrea

 

04-02-00

T

04-05-00

   

Estland

 

03-07-02

T

03-10-02

   

Fiji-eilanden

 

28-07-04

T

28-10-04

   

Finland

 

17-12-99

T

17-03-00

   

Frankrijk

23-01-90

05-10-90

R

03-02-00

   

Grenada

 

28-06-04

T

28-09-04

   

Griekenland

13-02-90

19-07-94

R

03-02-00

   

Hongarije

 

17-04-03

T

17-07-03

   

Ierland

 

07-05-02

T

07-08-02

   

IJsland

 

12-05-00

T

12-08-00

   

India

 

10-08-00

T

10-11-00

   

Iran

 

31-10-06

T

31-01-07

   

Italië

 

18-04-91

T

03-02-00

   

Jamaica

 

02-05-03

T

02-08-03

   

Japan

 

24-06-97

T

03-02-00

   

Jordanië

 

14-10-03

T

14-01-04

   

Kazachstan

 

17-02-09

T

17-05-09

   

Kiribati

 

05-02-07

T

05-05-07

   

Kroatië

 

31-01-00

T

30-04-00

   

Letland

 

22-07-02

T

22-10-02

   

Libanon

 

30-03-05

T

30-06-05

   

Liberia

 

26-02-97

T

03-02-00

   

Libië

 

20-01-09

T

20-04-09

   

Litouwen

 

20-06-06

T

20-09-06

   

Luxemburg

 

14-02-91

T

03-02-00

   

Malawi

 

07-01-02

T

07-04-02

   

Malta

 

28-01-99

T

03-02-00

   

Marshalleilanden, de

 

29-11-94

T

03-02-00

   

Mauritius

 

17-12-02

T

17-03-03

   

Mexico

 

13-05-94

T

03-02-00

   

Moldavië

 

11-10-05

T

11-01-06

   

Mongolië

 

19-09-07

T

19-12-07

   

Namibië

 

22-02-02

T

22-05-02

   

Nederlanden, het Koninkrijk der

24-07-89

         

– Nederland

 

22-02-91

R

03-02-00

   

– Ned. Antillen

 

22-02-91

R

03-02-00

   

– Aruba

 

22-02-91

R

03-02-00

   

Nicaragua

 

02-02-94

T

03-02-00

   

Nieuw-Zeeland

 

06-03-01

T

06-06-01

   

Noord-Korea

 

08-08-01

T

08-11-01

   

Noorwegen

 

13-10-94

T

03-02-00

   

Oman

 

17-06-91

T

03-02-00

   

Pakistan

 

25-04-02

T

25-07-02

   

Panama

 

17-09-07

T

17-12-07

   

Peru

 

24-06-09

T

24-09-09

   

Polen

 

05-11-08

T

05-02-09

   

Portugal

 

02-07-01

T

02-10-01

   

Roemenië

 

18-05-01

T

18-08-01

   

Russische Federatie

 

18-08-00

T

18-11-00

   

Saint Kitts en Nevis

 

11-06-04

T

11-09-04

   

Saint Lucia

 

20-05-04

T

20-08-04

   

Saint Vincent en de Grenadines

 

09-10-01

T

09-01-02

   

Samoa

 

18-05-04

T

18-08-04

   

Seychellen, de

26-09-89

27-09-89

R

03-02-00

   

Sierra Leone

 

26-07-01

T

26-10-01

   

Singapore

 

18-08-99

T

03-02-00

   

Slovenië

 

03-06-99

T

03-02-00

   

Slowakije

 

30-01-95

VG

03-02-00

   

Spanje

 

07-07-93

T

03-02-00

   

Tonga

 

15-06-00

T

15-09-00

   

Tsjechoslowakije (<01-01-1993)

 

06-12-90

T

     

Tunesië

 

13-01-99

T

03-02-00

   

Turkije

 

04-06-08

T

04-09-08

   

Tuvalu

 

08-07-04

T

08-10-04

   

Uruguay

15-03-89

         

Vanuatu

 

26-11-90

T

03-02-00

   

Venezuela

 

18-11-98

T

03-02-00

   

Verenigd Koninkrijk, het

 

08-03-00

T

08-06-00

   

Verenigde Staten van Amerika, de

06-04-89

01-07-91

R

03-02-00

   

Vietnam

 

27-05-02

T

27-08-02

   

Zuid-Korea

 

14-11-94

T

03-02-00

   

Zweden

28-02-90

04-02-93

R

03-02-00

   

* O=Ondertekening zonder voorbehoud of vereiste van ratificatie, R= Bekrachtiging, aanvaarding, goedkeuring of kennisgeving, T=Toetreding, VG=Voortgezette gebonden heid, NB=Niet bekend

Uitbreidingen

China

Uitgebreid tot

In werking

Buiten werking

Hongkong SAR

23-10-2002

 

Denemarken

Uitgebreid tot

In werking

Buiten werking

Faeröer

03-02-2000

 

Groenland

03-02-2000

 

Verenigd Koninkrijk, het

Uitgebreid tot

In werking

Buiten werking

Bermuda

30-01-2004

 

Britse Maagdeneilanden

10-06-2004

 

Caymaneilanden

30-01-2004

 

Falklandeilanden

19-05-2004

 

Gibraltar

30-01-2004

 

Jersey

19-05-2004

 

Man

30-01-2004

 

Sint-Helena, Ascension en Tristan da Cunha

10-06-2004

 

Turks- en Caicos-eilanden

07-07-2004

 

Verklaringen, voorbehouden en bezwaren

Bahrein, 27 april 2000

Protocol of 1988 relating to the International Convention on Load Lines, 1966 and the Protocol of 1988 relating to the International Convention for the Safety of Life at Sea 1974 as amended.

 • 1. In relation to IMO Assembly Resolution A.883 (21) adopted on 25 November 1999, the Government of the State of Bahrain intends to join the Protocol of 1988 relating to the International Convention of Load Lines, 1966, and the Protocol of 1988 relating to the International Convention for the Safety of Life at Sea, 1974 as amended.

 • 2. Pursuant to paragraph 2 of the above mentioned resolution, the Government of the State of Bahrain confirms that it will hereby accept and implement the harmonised system of survey and certification as from 3 February 2000, and will issue certificates in the form prescribed by the 1988 Solas and Load Line Protocols as modified in accordance with Annex 2 to the said resolution.

G. INWERKINGTREDING

Zie Trb. 2004, 56, Trb. 2006, 20, Trb. 2008, 197 en Trb. 2009, 150.


Resolutie MSC.270(85) van 4 december 2008

Ingevolge artikel VI, tweede lid, onderdeel g (ii), van het Protocol zullen de wijzigingen op 1 juli 2010 in werking treden, aangezien minder dan één derde van de partijen bij het Protocol, of de partijen waarvan de gezamenlijke koopvaardijvloten ten minste vijftig procent van de brutotonnage van de wereldkoopvaardijvloot vormen, de Secretaris-Generaal vóór 1 januari 2010 hun bezwaren tegen de wijzigingen kenbaar hebben gemaakt.

Wat betreft het Koninkrijk der Nederlanden, zullen de wijzigingen voor het gehele Koninkrijk gelden.

J. VERWIJZINGEN

Zie voor verwijzingen en andere verdragsgegevens Trb. 1989, 134, Trb. 2004, 56, Trb. 2006, 20, Trb. 2007, 2, Trb. 2008, 197 en Trb. 2009, 150.

Uitgegeven de zesde mei 2010.

De Minister van Buitenlandse Zaken,

M. J. M. VERHAGEN