Tractatenblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriekDatum totstandkoming
Ministerie van Buitenlandse ZakenTractatenblad 2010, 145Verdrag

56 (2006) Nr. 21)Het vorige Tractatenblad over dit Verdrag is ten onrechte ondergebracht onder het systematische nummer van het Verdrag inzake het merkenrecht van 1994, namelijk 69 (1994) Nr. 2.

A. TITEL

Verdrag van Singapore inzake het merkenrecht;

(met Reglement en Bijlagen)

Singapore, 27 maart 2006

B. TEKST

De Engelse tekst van het Verdrag, met Reglement en bijlagen, is geplaatst in Trb. 2007, 23.

C. VERTALING

Zie Trb. 2007, 23.

D. PARLEMENT

Bij brieven van 27 mei 2009 (Kamerstukken II 2008/2009, 31969 (R1881), nr. 1) is het Verdrag, met Reglement en Bijlagen, in overeenstemming met artikel 2, eerste en tweede lid, en artikel 5, eerste en tweede lid, van de Rijkswet goedkeuring en bekendmaking verdragen overgelegd aan de Eerste en de Tweede Kamer der Staten-Generaal, de Staten van de Nederlandse Antillen en de Staten van Aruba.

De toelichtende nota die de brieven vergezelde, is ondertekend door de Minister van Economische Zaken M. J. A. VAN DER HOEVEN en de Minister van Buitenlandse Zaken M. J. M. VERHAGEN.

De goedkeuring door de Staten-Generaal is verleend op 6 juli 2009.

E. PARTIJGEGEVENS

Zie Trb. 2007, 23.

Partij

Onder tekening

Ratificatie

Type*

In werking

Opzegging

Buiten werking

Australië

26-03-07

16-12-08

R

16-03-09

   

België

28-03-06

         

Bosnië en Herzegovina

28-03-06

         

Bulgarije

 

21-01-08

T

16-03-09

   

Burkina Faso

28-03-06

         

Centraal Afrikaanse Republiek

28-03-06

         

China

29-01-07

         

Congo, Democratische Republiek

28-03-06

         

Congo, Republiek

28-03-06

         

Costa Rica

28-03-06

         

Denemarken

28-03-06

24-06-08

R

16-03-09

   

Dominicaanse Republiek, de

28-03-06

         

Estland

28-03-06

14-05-09

R

14-08-09

   

Finland

03-10-06

         

Frankrijk

28-03-06

28-08-09

R

28-11-09

   

Ghana

28-03-06

         

Guinee

28-03-06

         

Haïti

28-03-06

         

Hongarije

26-09-06

         

IJsland

31-01-07

         

Italië

28-03-06

         

Kameroen

27-02-07

         

Kenia

28-03-06

         

Kroatië

28-03-06

         

Kyrgyzstan

28-03-06

12-09-08

R

16-03-09

   

Letland

28-03-06

09-09-08

R

16-03-09

   

Libanon

05-12-06

         

Liechtenstein

 

03-12-09

T

03-03-10

   

Litouwen

28-03-06

         

Luxemburg

29-03-06

         

Macedonië, Voormalige Joegoslavische Republiek

28-03-06

         

Madagaskar

28-03-06

         

Mali

26-07-06

01-09-09

R

01-12-09

   

Mauritanië

31-01-07

         

Mexico

28-03-06

         

Moldavië

28-03-06

16-12-08

R

16-03-09

   

Nederlanden, het Koninkrijk der

           

– Nederland

 

02-10-09

T

   

– Ned. Antillen

 

02-10-09

T

02-01-10

   

– Aruba

 

 

   

Nieuw-Zeeland

26-09-06

         

Noord-Korea

28-03-06

         

Oekraïne

28-03-06

24-02-10

R

24-05-10

   

Oezbekistan

28-06-06

         

Oostenrijk

28-03-06

         

Papua-Nieuw Guinea

28-03-06

         

Polen

 

02-04-09

T

02-07-09

   

Portugal

28-03-06

         

Roemenië

28-03-06

25-03-08

R

16-03-09

   

Russische Federatie

26-03-07

18-09-09

R

18-12-09

   

Senegal

28-03-06

         

Singapore

18-05-06

26-03-07

R

16-03-09

   

Slowakije

 

16-02-10

T

16-05-10

   

Spanje

28-03-06

18-02-09

R

18-05-09

   

Tadzjikistan

28-03-06

         

Togo

28-03-06

         

Tsjechië

28-03-06

         

Turkije

28-03-06

         

Uruguay

28-03-06

         

Verenigd Koninkrijk, het

28-03-06

         

Verenigde Staten van Amerika, de

28-03-06

01-10-08

R

16-03-09

   

Zwitserland

28-03-06

06-07-07

R

16-03-09

   

* O=Ondertekening zonder voorbehoud of vereiste van ratificatie, R= Bekrachtiging, aanvaarding, goedkeuring f kennisgeving, T=Toetreding, VG=Voortgezette gebonden heid, NB=Niet bekend

Verklaringen, voorbehouden en bezwaren

Bulgarije, 21 januari 2008

The Republic of Bulgaria, notwithstanding Article 19(2), requires the recordal of a license as a condition for any right that the licensee may have under the Bulgarian national law to join or initiate infringement proceedings for protection of the mark, which is the subject of the license, including infringement court proceedings and claims to obtain damages resulting from an infringement.

Denemarken, 24 juni 2008

Until later decision, the Treaty will not be applied to the Faroe Islands or to Greenland.

Nederlanden, het Koninkrijk der, 5 februari 2010

The Singapore Treaty entered into force with respect to the Netherlands Antilles, on January 2, 2010. The Kingdom of the Netherlands being a Member State of the Benelux Organisation for Intellectual Property, the said Treaty will enter into force, with respect to the Kingdom in Europe at a later date, in accordance with Articles 26 and 28 of the said Treaty.

G. INWERKINGTREDING

De bepalingen van het Verdrag zijn ingevolge artikel 28, tweede lid, op 16 maart 2009 in werking getreden.

Voor de staten of intergouvernementele organisaties die na 16 maart 2009 hun akte van bekrachtiging of toetreding nederleggen, treedt het Verdrag ingevolge artikel 28, derde lid, in werking drie maanden na de datum van nederlegging van de akte.

Het Verdrag is ingevolge artikel 28, derde lid, voor het Koninkrijk der Nederlanden op 2 januari 2010 in werking getreden.

Wat betreft het Koninkrijk der Nederlanden, geldt het Verdrag voorshands alleen voor de Nederlandse Antillen.

J. VERWIJZINGEN

Verbanden

Dit verdrag dient ter vervanging van:

Titel

:

Verdrag inzake het merkenrecht;

Genève, 27 oktober 1994

Tekst

:

Trb. 1995, 255 (Engels, Frans en vertaling)

Laatste Trb.

:

Trb. 2007, 23

Verwijzingen

Titel

:

Internationale Overeenkomst tot bescherming van de industriële eigendom;

Parijs, 20 maart 1883

Tekst

:

Stb. 1884, 53 (Frans)

Stb. 1884, 189 (vertaling)

Laatste Trb.

:

Trb. 1951, 46

     

Titel

:

Verdrag van Parijs tot bescherming van de industriële eigendom van 20 maart 1883, zoals herzien te Brussel op 14 december 1900, te Washington op 2 juni 1911, te 's- Gravenhage op 6 november 1925, te Londen op 2 juni 1934, te Lissabon op 31 oktober1958 en te Stockholm op 14 juli 1967 en zoals gewijzigd te Stockholm op 28 september 1979;

Stockholm, 14 juli 1967

Tekst

:

Trb. 1969, 144 (Frans)

Trb. 1970, 187 (vertaling)

Laatste Trb.

:

Trb. 2006, 157

     

Titel

:

Overeenkomst van Nice betreffende de internationale classificatie van de waren en diensten waarop fabrieks- of handelsmerken betrekking hebben, ondertekend op 15 juni 1957;

Nice, 15 juni 1957

Tekst

:

Trb. 1958, 76 (Frans)

Trb. 1959, 89 (vertaling)

Laatste Trb.

:

Trb. 1979, 93

     

Titel

:

Verdrag tot oprichting van de Wereldorganisatie voor de Intellectuele Eigendom (OMPI/WIPO), zoals gewijzigd op 28 september 1979;

Stockholm , 14 juli 1967

Tekst

:

Trb. 1969, 145 (Frans en Engels)

Trb. 1970, 188 (vertaling)

Laatste Trb.

:

Trb. 2006, 156

Uitgegeven de zesde mei 2010.

De Minister van Buitenlandse Zaken,

M. J. M. VERHAGEN