A. TITEL

Aanvullend protocol bij de Verdragen van Genève van 12 augustus 1949, betreffende de aanvaarding van een aanvullend onderscheidend embleem (Protocol III);

Genève, 8 december 2005

B. TEKST

De Franse en de Engelse tekst van het Protocol zijn geplaatst in Trb. 20006, 46.

C. VERTALING

Zie Trb. 2006, 46.

D. PARLEMENT

Bij brieven van 10 augustus 2006 (Kamerstukken II 2005/2006, 30 681 (R 1813) nr. 1) is het Protocol in overeenstemming met artikel 2, eerste en tweede lid, en artikel 5, eerste en tweede lid, van de Rijkswet goedkeuring en bekendmaking verdragen overgelegd aan de Eerste en de Tweede Kamer der Staten-Generaal, de Staten van de Nederlandse Antillen en de Staten van Aruba.

De toelichtende nota die de brieven vergezelde, is ondertekend door de Minister van Buitenlandse Zaken B. R. BOT en de Minister van Defensie H. G. J. KAMP.

De goedkeuring door de Staten-Generaal is verleend op 25 september 2006.

E. PARTIJGEGEVENS

Zie Trb. 2006,46.

PartijOnder-tekeningRatificatieType1)InwerkingOpzeggingBuitenwerking
Angola14-03-06     
Argentinië13-03-06     
Australië08-03-06     
België08-12-05     
Bolivia08-12-05     
Bosnië-Herzegovina14-03-06     
Brazilië14-03-06     
Bulgarije14-03-0613-09-06R13-03-07  
Burundi08-12-05     
Burkina Faso07-12-06     
Canada19-06-06     
Chili08-12-05     
Colombia08-12-05     
Congo, Republiek08-12-05     
Costa Rica08-12-05     
Cyprus19-06-06     
Denemarken08-12-05     
Dominicaanse Republiek, de26-07-06     
Duitsland13-03-06     
Ecuador08-12-05     
El Salvador08-03-06     
Estland14-03-06     
Ethiopië13-03-06     
Filippijnen, de13-03-0622-08-06R22-02-07  
Finland14-03-06     
Frankrijk08-12-05     
Georgië28-09-06     
Ghana14-06-06     
Griekenland08-12-05     
Guatemala08-12-05     
Haïti06-12-06     
Honduras13-03-0608-12-06R08-06-07  
Hongarije19-06-0615-11-06R15-05-07  
Ierland20-06-06     
IJsland17-05-0604-08-06R04-02-07  
Israël08-12-05     
Italië08-12-05     
Jamaica05-12-06     
Kaapverdië10-01-06     
Kenia30-03-06     
Kroatië29-05-06     
Letland20-06-06     
Liechtenstein08-12-0524-08-06R24-02-07  
Litouwen06-12-06     
Luxemburg08-12-05     
Macedonië, Voormalige Joegoslavische Republiek18-05-06     
Madagascar08-12-05     
Malta08-12-05     
Mexico06-11-06     
Monaco15-03-06     
Nauru27-06-06     
Nederlanden, het Koninkrijk der14-03-0613-12-06R13-06-07  
Nepal14-03-06     
Nicaragua08-03-06     
Nieuw-Zeeland19-06-06     
Noorwegen08-12-0513-06-06R14-01-07  
Oekraïne23-06-06     
Oost-Timor08-12-05     
Oostenrijk08-12-05     
Panama19-06-06     
Paraguay14-03-06     
Peru08-12-05     
Polen20-06-06     
Portugal08-12-05     
Roemenië20-06-06     
Russiche Federatie07-12-06     
San Marino19-01-06     
Servië31-03-06     
Sierra Leone20-06-06     
Singapore02-08-06     
Slovenië19-05-06     
Slowakije25-04-06     
Spanje23-12-05     
Tanzania08-12-05     
Togo26-06-06     
Tsjechië12-04-06     
Turkije07-12-06     
Uruguay13-03-06     
Verenigd Koninkrijk, het08-12-05     
Verenigde Staten van Amerika, de08-12-05     
Zuid-Korea02-08-06     
Zweden30-03-06     
Zwitserland08-12-0514-07-06R14-01-07  

1) O=Ondertekening zonder voorbehoud of vereiste van ratificatie, R= Bekrachtiging, aanvaarding, goedkeuring of kennisgeving, T=Toetreding, VG=Voortgezette gebondenheid, NB=Niet bekend

Verklaringen, voorbehouden en bezwaren

Turkije, 7 december 2006

Regarding the ‘‘protocol additional to the Geneva Conventions of 12 August 1949, and relating to the Adoption of an Additional Distinctive Emblem (Protocol III)’’ and taking into consideration the references to the 1977 Additional Protocols I and II thereof, the Republic of Turkey declares that it is not party to the Additional Protocols I and II.

G. INWERKINGTREDING

De bepalingen van het Protocol zijn ingevolge artikel 11, eerste lid, op 14 januari 2007 in werking getreden.

Voor de staten die na 14 januari 2007 hun akte van bekrachtiging of toedtreding nederleggen, treedt het Protocol ingevolge artikel 11, tweede lid, in werking zes maanden na de datum van nederlegging van de akte.

Het Protocol zal ingevolge artikel 11, tweede lid, voor hetKoninkrijk der Nederlanden op 13 juni 2007 in werking treden.

Wat betreft het Koninkrijk der Nederlanden, zal het Protocol voor het gehele Konkinkrijk gelden.

J. VERWIJZINGEN

Zie Trb. 2006, 46.

Uitgegeven de achttiende april 2007

De Minister van Buitenlandse Zaken,

M. J. M. VERHAGEN

Naar boven