Tractatenblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriekDatum totstandkoming
Ministerie van Buitenlandse ZakenTractatenblad 2007, 25Verdrag

A. TITEL

Briefwisseling tussen de Regering van het Koninkrijk der Nederlanden en de Canadese Regering houdende een overeenkomst inzake de opleiding van eenheden van de Nederlandse strijdkrachten in Canada;

’s-Gravenhage, 4 december 1986

B. TEKST

De Engelse tekst van de in de brieven vervatte overeenkomst is geplaatst in Trb. 1987, 20.

C. VERTALING

Zie Trb. 1987, 20.

D. PARLEMENT

Zie Trb. 1990, 35.

F. VOORLOPIGE TOEPASSING

Zie rubriek G van Trb. 1990, 35.

G. INWERKINGTREDING

Zie Trb. 1990, 35.

De in de brieven vervatte overeenkomst is ingevolge de inwerkingtreding op 7 mei 1998 van het hieronder in rubriek J genoemde verdrag van 24 december 1996 en de terugwerkende kracht daarvan tot 24 december 1996 op die laatste datum buiten werking getreden.

J. VERWIJZINGEN

Zie Trb. 1987, 20.

Verbanden

Titel:Briefwisseling tussen de Regering van het Koninkrijk der Nederlanden en de Canadese Regering houdende een verdrag inzake de opleiding van eenheden van de Nederlandse strijdkrachten in Canada; Ottawa, 24 december 1996
Tekst:Trb. 1996, 359 (Engels en Frans) Trb. 1997, 61 (vertaling)
Laatste Trb. :Trb. 1998, 157
   
Overige verwijzingen
   
Titel:Noord-Atlantisch Verdrag; Washington, 4 april 1949
Laatste Trb. :Trb. 2004, 154
   
Titel:Verdrag tussen de Staten die partij zijn bij het Noord-Atlantisch Verdrag, nopens de rechtspositie van hun krijgsmachten; Londen, 19 juni 1951
Laatste Trb. :Trb. 2001, 28

Uitgegeven de eerste februari 2007

De Minister van Buitenlandse Zaken,

B. R. BOT