Tractatenblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriekDatum totstandkoming
Ministerie van Buitenlandse ZakenTractatenblad 2006, 49Verdrag

A. TITEL

Protocol No. 13 bij het Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden, inzake de afschaffing van de doodstraf onder alle omstandigheden;

Vilnius, 3 mei 2002

B. TEKST

De Engelse en de Franse tekst van het Protocol zijn geplaatst in Trb. 2002, 119.

C. VERTALING

Zie Trb. 2002, 119.

D. PARLEMENT

Artikel 1 van de Rijkswet van 4 november 2005 (Stb. 2005, 638) luidt als volgt:

„Artikel 1

Het op 3 mei 2002 te Vilnius tot stand gekomen Protocol Nr. 13 bij het Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden, inzake de afschaffing van de doodstraf onder alle omstandigheden, waarvan de Engelse en de Franse tekst en de vertaling in het Nederlands zijn geplaatst in Tractatenblad 2002, 119, wordt goedgekeurd voor het gehele Koninkrijk.’’

Deze Rijkswet is gecontrasigneerd door de Minister van Buitenlandse Zaken B. R. BOT, de Minister van Justitie J. P. H. DONNER en de Minister van Defensie H. G. J. KAMP.

Voor de behandeling in de Staten-Generaal zie Kamerstukken II 2003/2004/2005, 29 671 (R 1765) Nr. 1, 2, 3, 4, 5 en 6; Hand. II 2004/2005, blz. 5042–5049 en blz. 5131; Kamerstukken I 2004/2005/2006, 29 671 (R 1765), A en B; Hand. I 2005/2006, blz. 154.

E. PARTIJGEGEVENS

Zie Trb. 2002, 119.

PartijOnder-tekeningRatificatieType1)InwerkingOpzeggingBuitenwerking
Albanië26-05-03     
Andorra03-05-0226-03-03R01-07-03  
België03-05-0223-06-03R01-10-03  
Bosnië-Herzegovina03-05-0229-07-03R01-11-03  
Bulgarije21-11-0213-02-03R01-07-03  
Cyprus03-05-0212-03-03R01-07-03  
Denemarken03-05-0228-11-02R01-07-03  
Duitsland03-05-0211-10-04R01-02-05  
Estland03-05-0225-02-04R01-06-04  
Finland03-05-0229-11-04R01-03-05  
Frankrijk03-05-02     
Georgië03-05-0222-05-03R01-09-03  
Griekenland03-05-0201-02-05R01-06-05  
Hongarije03-05-0216-07-03R01-11-03  
Ierland03-05-0203-05-02R01-07-03  
IJsland03-05-0210-11-04R01-03-05  
Italië03-05-02     
Kroatië03-07-0203-02-03R01-07-03  
Letland03-05-02     
Liechtenstein03-05-0205-12-02R01-07-03  
Litouwen03-05-0229-01-04R01-05-04  
Luxemburg03-05-02     
Macedonië, Voormalige Joegoslavische Republiek03-05-0213-07-04R01-11-04  
Malta03-05-0203-05-02R01-07-03  
Moldavië03-05-02     
Monaco05-10-0430-11-05R01-03-06  
Nederlanden, het Koninkrijk der (voor het gehele Koninkrijk)03-05-0210-02-06R01-06-06  
Noorwegen03-05-0216-08-05R01-12-05  
Oekraïne03-05-0211-03-03R01-07-03  
Oostenrijk03-05-0212-01-04R01-05-04  
Polen03-05-02     
Portugal03-05-0203-10-03R01-02-04  
Roemenië03-05-0207-04-03R01-08-03  
San Marino03-05-0225-04-03R01-08-03  
Servië en Montenegro03-04-0303-03-04R01-07-04  
Slovenië03-05-0204-12-03R01-04-04  
Slowakije24-07-0218-08-05R01-12-05  
Spanje03-05-02     
Tsjechië03-05-0202-07-04R01-11-04  
Turkije09-01-0420-02-06R01-06-06  
Verenigd Koninkrijk, het03-05-0210-10-03R01-02-04  
Zweden03-05-0222-04-03R01-08-03  
Zwitserland03-05-0203-05-02R01-07-03  

1) NB=Niet bekend, O=Definitieve ondertekening, R=Ratificatie, aanvaarding, goedkeuring of kennisgeving, T=Toetreding, VG=Voortgezette gebondenheid

Uitbreidingen

Denemarken

Uitgebreid totIn werkingBuiten werking
Faeröer01-11-2003 
Groenland01-05-2004 

Verenigd Koninkrijk, het

Uitgebreid totIn werkingBuiten werking
Akrotiri en Dhekelia (Soevereine Basis Gebieden op Cyprus)01-08-2004 
Guernsey01-08-2004 
Jersey01-08-2004 
Man01-08-2004 

Verklaringen, voorbehouden en bezwaren

Denemarken, 28 november 2002

In connection with the deposit of Denmark’s instrument of ratification of the Protocol, the Government of Denmark declares that until further notice Protocol No. 13 shall not apply to the Faroe Islands and Greenland.

Georgië, 22 mei 2003

Georgia declares, that until the full jurisdiction of Georgia is restored on the territories of Abkhazia and Tskhinvali Region, it cannot be held liable for the violations on these territories of the provisions of Protocol No. 13.

Verenigd Koninkrijk, het, 10 oktober 2003

In accordance with Article 4 of the Protocol, the Government of the United Kingdom declares that the United Kingdom will initially apply the Protocol to the metropolitan area of Great Britain and Northern Ireland.

G. INWERKINGTREDING

De bepalingen van Protocol zijn ingevolge artikel 7, eerste lid, van het Protocol op 1 juli 2003 in werking getreden.

Ingevolge artikel 7, tweede lid, treedt het Protocol voor elke Lidstaat van de Raad van Europa die na die datum het Protocol bekrachtigt, aanvaardt of goedkeurt, in werking op de eerste dag van de maand na het verstrijken van een tijdvak van drie maanden na de datum waarop de akte van bekrachtiging, aanvaarding of goedkeuring is nedergelegd.

Het Protocol zal ingevolge artikel 7, tweede lid, voor het Koninkrijk der Nederlanden in werking treden op 1 juni 2006.

Wat betreft het Koninkrijk der Nederlanden, zal het Verdrag voor het gehele Koninkrijk gelden.

J. VERWIJZINGEN

Zie Trb. 2002, 119.

Verwijzingen

Titel:Statuut van de Raad van Europa; Londen, 5 mei 1949
Laatste Trb. :Trb. 2005, 48

Uitgegeven de achtste maart 2006

De Minister van Buitenlandse Zaken,

B. R. BOT