A. TITEL

Protocol tot wijziging van de Overeenkomst tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Verenigde Staten van Amerika tot het vermijden van dubbele belasting en het voorkomen van het ontgaan van belasting met betrekking tot belastingen naar het inkomen;

Washington, 8 maart 2004

B. TEKST

De Nederlandse en de Engelse tekst van het Protocol zijn geplaatst in Trb. 2004, 166.

Zie voor de tekst van de bijbehorende briefwisseling, met Bijlage, rubriek J van Trb. 2004, 166.

D. PARLEMENT

Artikel 1 van de Wet van 30 juni 2004 (Stb. 2004, 367) luidt als volgt:

„Artikel 1

Het op 8 maart 2004 te Washington tot stand gekomen Protocol, met memorandum van overeenstemming, tot wijziging van de Overeenkomst tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Verenigde Staten van Amerika tot het vermijden van dubbele belasting en het voorkomen van het ontgaan van belasting met betrekking tot belastingen naar het inkomen, waarvan de Nederlandse en de Engelse tekst zijn geplaatst in Tractatenblad 2004, 166, wordt goedgekeurd voor Nederland."

Deze Wet is gecontrasigneerd door de Staatssecretaris van Financiën J. G. WIJN en de Minister van Buitenlandse Zaken B. R. Bot.

Voor de behandeling in de Staten-Generaal zie Kamerstukken II 2003/2004, 29 632; Hand. II 2003/2004, blz. 5445; Kamerstukken I 2003/2004, 29 632; Hand. I 2003/2004, blz. 1894.

G. INWERKINGTREDING

De bepalingen van het Protocol zijn ingevolge artikel 10, eerste lid, van het Protocol in werking getreden op 28 december 2004.

Wat betreft het Koninkrijk der Nederlanden, geldt het Protocol, evenals van het Verdrag, alleen voor Nederland.

J. VERWIJZINGEN

Zie Trb. 2004, 166.

Verbanden

Het Protocol wijzigt:

Titel:Overeenkomst tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Verenigde Staten van Amerika tot het vermijden van dubbele belasting en het voorkomen van het ontgaan van belasting met betrekking tot belastingen naar het inkomen; Washington, 18 december 1992
Tekst:Trb. 1993, 77
Laatste Trb. :Trb. 2005, 13
   
De Bijlage bij de briefwisseling vervangt de briefwisseling, met Bijlage, behorend bij:
   
Titel:Protocol tot wijziging van de Overeenkomst tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Verenigde Staten van Amerika tot het vermijden van dubbele belasting en het voorkomen van het ontgaan van belasting met betrekking tot belastingen naar het inkomen; Washington, 13 oktober 1993
Tekst:Trb. 1993, 184
Laatste Trb. :Trb. 2005, 14
   
Overige verwijzingen
   
Titel:Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte; Oporto, 2 mei 1992
Tekst:Trb. 1992, 132
Laatste Trb. :Trb. 2004, 235

Eventuele toekomstige wijzigingen van het onderhavige Protocol zullen worden gepubliceerd in Tractatenbladen gewijd aan de hierboven genoemde Overeenkomst van 1992.

Uitgegeven de dertiende januari 2005

De Minister van Buitenlandse Zaken,

B. R. BOT

Naar boven