A. TITEL

Verdrag betreffende toegang tot informatie, inspraak in besluitvorming en toegang tot de rechter inzake milieuaangelegenheden; (met bijlagen)

Aarhus, 25 juni 1998

B. TEKST

De Engelse en de Franse tekst van het Verdrag, met bijlagen, zijn geplaatst in Trb. 1998, 289.

C. VERTALING

Zie Trb. 2001, 73.

D. PARLEMENT

Artikel 1 van de Wet van 30 september 2004 (Stb. 2004, 518) luidt als volgt:

„Artikel 1

Het op 25 juni 1998 te Aarhus tot stand gekomen Verdrag betreffende toegang tot informatie, inspraak in besluitvorming en toegang tot de rechter inzake milieuaangelegenheden, waarvan de Engelse en de Franse tekst zijn geplaatst in Tractatenblad 1998, 289, en de vertaling in het Nederlands in Tractatenblad 2001, 73, wordt goedgekeurd voor Nederland."

Deze Wet is gecontrasigneerd door de Staatssecretaris van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer P. L. B. A. VAN GEEL en de Minister van Buitenlandse Zaken B. R. BOT.

Voor de behandeling in de Staten-Generaal zie Kamerstukken II 2002/2003, 28 834; Hand. II 2003/2004, nr. 57, pag. 3763 e.v. en nr. 61, pag. 3971; Kamerstukken I 2004/2005, 28 834; Hand. I 2004/2005, nr. 1, blz. 2.

E. PARTIJGEGEVENS

Zie rubriek E van Trb. 1998, 289 en rubriek F van Trb. 2001, 73.

PartijOndertekeningRatificatieType1)InwerkingOpzeggingBuitenwerking
Albanië25-06-9827-06-01R30-10-01  
Armenië25-06-9801-08-01R30-10-01  
Azerbeidzjan 23-03-00T30-10-01  
Belarus16-12-9809-03-00R30-10-01  
België25-06-9821-01-03R21-04-03  
Bulgarije25-06-9817-12-03R16-03-04  
Cyprus25-06-9819-09-03R18-12-03  
Denemarken25-06-9829-09-00R30-10-01  
Duitsland21-12-98     
EG (Europese Gemeenschap)25-06-98     
Estland25-06-9802-08-01R31-10-01  
Finland25-06-9801-09-04R29-11-04  
Frankrijk25-06-9808-07-02R06-10-02  
Georgië25-06-9811-04-00R30-10-01  
Griekenland25-06-98     
Hongarije18-12-9803-07-01R30-10-01  
Ierland25-06-98     
IJsland25-06-98     
Italië25-06-9813-06-01R30-10-01  
Kazachstan25-06-9811-01-01R30-10-01  
Kroatië25-06-98     
Kyrgyzstan 01-05-01T30-10-01  
Letland25-06-9814-06-02R12-09-02  
Liechtenstein25-06-98     
Litouwen25-06-9828-01-02R28-04-02  
Luxemburg25-06-98     
Macedonië, Voormalige Joegoslavische Republiek 22-07-99T30-10-01  
Malta18-12-9823-04-02R22-07-02  
Moldavië25-06-9809-08-99R30-10-01  
Monaco25-06-98     
Nederlanden, het Koninkrijk der      
(voor Nederland)25-06-9829-12-04R29-03-05  
Noorwegen25-06-9802-05-03R31-07-03  
Oekraïne25-06-9818-11-99R30-10-01  
Oostenrijk25-06-98     
Polen25-06-9815-02-02R16-05-02  
Portugal25-06-9809-06-03R07-09-03  
Roemenië25-06-9811-07-00R30-10-01  
Slovenië25-06-9829-07-04R27-10-04  
Spanje25-06-9829-12-04R29-03-05  
Tadzjikistan 17-07-01T30-10-01  
Tsjechië25-06-9806-07-04R04-10-04  
Turkmenistan 25-06-99T30-10-01  
Verenigd Koninkrijk, het25-06-98     
Zweden25-06-98     
Zwitserland25-06-98     

1 DO=Definitieve ondertekening, R=Ratificatie, aanvaarding, goedkeuring of kennisgeving, T=Toetreding, VG=Voortgezette gebondenheid

Verklaringen, voorbehouden en bezwaren

Denemarken, 25 juni 1998

Both the Faroe Islands and Greenland are self-governing under Home Rule Acts, which implies inter alia that environmental affairs in general and the areas covered by the Convention are governed by the right of self-determination. In both the Faroe and the Greenland Home Rule Governments there is great political interest in promoting the fundamental ideas and principles embodied in the Convention to the extent possible. However, as the Convention is prepared with a view to European countries with relatively large populations and corresponding administrative and social structures, it is not a matter of course that the Convention is in all respects suitable for the scarcely populated and far less diverse societies of the Faroe Islands and of Greenland. Thus, full implementation of the Convention in these areas may imply needless and inadequate bureaucratization. The authorities of the Faroe Islands and of Greenland will analyse this question thoroughly. Signing by Denmark of the Convention, therefore, not necessarily means that Danish ratification will in due course include the Faroe Islands and Greenland.

Europese Gemeenschap, 25 juni 1998

The European Community wishes to express its great satisfaction with the present Convention as an essential step forward in further encouraging and supporting public awareness in the field of environment and better implementation of environmental legislation in the UN/ECE region, in accordance with the principle of sustainable development.

Fully supporting the objectives pursued by the Convention and considering that the European Community itself is being actively involved in the protection of the environment through a comprehensive and evolving set of legislation, it was felt important not only to sign up to the Convention at Community level but also to cover its own institutions, alongside national public authorities.

Within the institutional and legal context of the Community and given also the provisions of the Treaty of Amsterdam with respect to future legislation on transparency, the Community also declares that the Community institutions will apply the Convention within the framework of their existing and future rules on access to documents and other relevant rules of Community law in the field covered by the Convention.

The Community will consider whether any further declaration will be necessary when ratifying the Convention for the purpose of its application to Community institutions.

Finland, 1 september 2004

1. Finland considers that provisions of Article 9, paragraph 2 on access to a review procedure do not require those provisions to be applied at a stage of the decision-making of an activity in which a decision in principle is made by the Government and which then is endorsed or rejected by the national Parliament, provided that provisions of Article 9, paragraph 2 are applicable at a subsequent decision-making stage of the activity.

2. Some activities in Annex I to the Convention may require consecutive decisions by a public authority or public authorities on whether to permit the activity in question. Finland considers that each party shall, within the framework of its national legislation, determine at what stage the substantive and procedural legality of any decision, act or omission subject to the provisions of Article 6 may be challenged pursuant to Article 9, paragraph 2.

Frankrijk, 8 juli 2002

Interpretative declaration concerning articles 4, 5 and 6 of the Convention:

The French Government will see to the dissemination of relevant information for the protection of the environment while, at the same time, ensuring protection of industrial and commercial secrets, with reference to established legal practice applicable in France.

Noorwegen, 2 mei 2003

In accordance with article 16, paragraph 2 a of the Convention, Norway hereby declares that it will submit the dispute to the International Court of Justice.

het Verenigd Koninkrijk van Groot-Brittannië en Noord-Ierland, 25 juni 1998

The United Kingdom understands the references in article 1 and the seventh preambular paragraph of this Convention to the ``right" of every person ``to live in an environment adequate to his or her health and well-being" to express an aspiration which motivated the negotiation of this Convention and which is shared fully by the United Kingdom. The legal rights which each Party undertakes to guarantee under article 1 are limited to the rights of access to information, public participation in decision-making and access to justice in environmental matters in accordance with the provisions of this Convention.

G. INWERKINGTREDING

De bepalingen van het Verdrag, met bijlagen, zijn ingevolge artikel 20, eerste lid, juncto artikel 13, van het Verdrag op 30 oktober 2001 in werking getreden.

Voor de staten die na 30 oktober 2001 hun akte van bekrachtiging, aanvaarding, goedkeuring of toetreding nederleggen, treedt het Verdrag, met bijlagen, ingevolge artikel 20, derde lid, in werking op de negentigste dag na de datum van nederlegging van de akte.

Het Verdrag, met bijlagen, zal ingevolge artikel 20, derde lid, voor het Koninkrijk der Nederlanden op 29 maart 2005 in werking treden.

Wat betreft het Koninkrijk der Nederlanden, zal het Verdrag, met bijlagen, alleen voor Nederland gelden.

J. VERWIJZINGEN

Zie Trb. 1998, 289 en Trb. 2001, 73.

Titel:Handvest van de Verenigde Naties; San Francisco, 26 juni 1945
Laatste Trb. :Trb. 2004, 240
   
Titel:Statuut van de Internationale Organisatie voor Atoomenergie; New York, 26 oktober 1956
Laatste Trb. :Trb. 2001, 135
   
Titel:Europese Overeenkomst inzake internationale hoofdverkeerswegen; Genève, 15 november 1975
Laatste Trb. :Trb. 2004, 7
   
Titel:Verdrag inzake de bescherming en het gebruik van grensoverschrijdende waterlopen en internationale meren; Helsinki, 17 maart 1992
Laatste Trb. :Trb. 2004, 195

Uitgegeven de elfde februari 2005

De Minister van Buitenlandse Zaken,

B. R. BOT

Naar boven