A. TITEL

Protocol bij het Noord-Atlantisch Verdrag betreffende de toetreding van Roemenië;

Brussel, 26 maart 2003

B. TEKST

De Engelse en de Franse tekst van het Protocol zijn geplaatst in Trb. 2003, 57.

C. VERTALING

Zie Trb. 2003, 57.

D. PARLEMENT

Artikel 1 van de Wet van 17 december 2003 (Stb. 2004, 19) luidt:

„De op 26 maart 2003 te Brussel totstandgekomen Protocollen bij het Noord-Atlantisch Verdrag inzake de toetreding van de Republiek Bulgarije, de Republiek Estland, de Republiek Letland, de Republiek Litouwen, de Republiek Roemenië, de Republiek Slovenië en de Republiek Slowakije, waarvan de Engelse en Franse tekst en de vertaling in het Nederlands zijn geplaatst in Trb. 2003, 53, 54, 55, 56, 57, 58 en 59, worden goedgekeurd voor Nederland.".

Deze Wet is gecontrasigneerd door de Minister van Buitenlandse Zaken B. R. BOT en de Minister van Defensie H. G. J. KAMP. Zie voor de behandeling in de Staten-Generaal: Kamerstukken II 2002/2003, 28 871; Hand. II 2003/2004, blz. 1773–1794 en 1940; Kamerstukken I 2003/2004, 28 871 (A, B); Hand. I 2003/2004, blz. 520–530 en 538–553.

E. BEKRACHTIGING

Zie Trb. 2003, 57.

Behalve de aldaar genoemde staat hebben nog de volgende staten in overeenstemming met artikel II van het Protocol de regering van de Verenigde Staten van Amerika in kennis gesteld van hun aanvaarding van het Protocol:

België 9 januari 2004
Denemarken10 juni 2003
Duitsland 2 december 2003
Frankrijk25 februari 2004
Griekenland23 januari 2004
Hongarije23 december 2003
IJsland15 december 2003
Italië 6 november 2003
Luxemburg14 november 2003
het Koninkrijk der Nederlanden (alleen voor Nederland) 2 februari 2004
Noorwegen 6 mei 2003
Polen30 oktober 2003
Portugal10 februari 2004
Spanje26 november 2003
Tsjechië 4 september 2003
Turkije27 februari 2004
het Verenigd Koninkrijk van Groot-Brittannië en Noord-Ierland23 oktober 2003
de Verenigde Staten van Amerika27 februari 2004

G. INWERKINGTREDING

De bepalingen van het Protocol zijn ingevolge artikel II van het Protocol op 27 februari 2004 in werking getreden.

Wat het Koninkrijk der Nederlanden betreft, geldt het Protocol alleen voor Nederland.

J. GEGEVENS

Zie Trb. 2003, 57.

Uitgegeven de tweeëntwintigste april 2004

De Minister van Buitenlandse Zaken,

B. R. BOT

Naar boven