A. TITEL

Verdrag inzake de bevoegdheid, het toepasselijke recht, de erkenning, de tenuitvoerlegging en de samenwerking op het gebied van ouderlijke verantwoordelijkheid en maatregelen ter bescherming van kinderen;

's-Gravenhage, 19 oktober 1996

B. TEKST

De Franse en de Engelse tekst van het Verdrag zijn geplaatst in Trb. 1997, 299.

Voor de ondertekeningen zie Trb. 1997, 299.

C. VERTALING

Zie Trb. 1997, 299

D. PARLEMENT

Zie Trb. 1997, 299.

E. BEKRACHTIGING

De volgende staten hebben in overeenstemming met artikel 57, tweede lid, een akte van bekrachtiging nedergelegd bij het Ministerie van Buitenlandse Zaken van het Koninkrijk der Nederlanden:

Monaco14 mei 1997
Tsjechië113 maart 2000
Slowakije221 september 2001
Marokko22 augustus 2002
Letland312 december 2002

F. TOETREDING

De volgende Staat heeft in overeenstemming met artikel 58, eerste lid, van het Verdrag een akte van toetreding bij het Ministerie van Buitenlandse Zaken van het Koninkrijk der Nederlanden nedergelegd:

Estland4 6 augustus 2002

G. INWERKINGTREDING

De bepalingen van het Verdrag zijn ingevolge artikel 61, eerste lid, op 1 januari 2002 in werking getreden.

Voor iedere staat die het Verdrag na 1 januari 2002 bekrachtigt, aanvaardt of goedkeurt, treedt het Verdrag ingevolge artikel 61, tweede lid, onderdeel a, in werking op de eerste dag van de maand volgend op het verstrijken van een termijn van drie maanden na de nederlegging van zijn akte van bekrachtiging, aanvaarding of goedkeuring.

Voor iedere staat die na 1 januari 2002 tot het Verdrag toetreedt, treedt het ingevolge artikel 61, tweede lid, onderdeel b, in werking op de eerste dag van de maand volgend op het verstrijken van de termijn van drie maanden na afloop van de periode van zes maanden bedoeld in artikel 58, derde lid.

Het Koninkrijk der Nederlanden is geen partij bij dit Verdrag.

J. GEGEVENS

Zie Trb. 1997, 299.

Verwijzingen

Titel:Verdrag inzake de burgerrechtelijke aspecten van internationale ontvoering van kinderen; 's-Gravenhage, 25 oktober 1980
Laatste Trb. :Trb. 1998, 236
   
Titel:Verdrag inzake de rechten van het kind; New York, 20 november 1989
Laatste Trb. :Trb. 2001, 169

Uitgegeven de derde maart 2003

De Minister van Buitenlandse Zaken,

J. G. DE HOOP SCHEFFER


XNoot
1

Onder de volgende verklaringen:

``Pursuant to Article 29 of the Convention, the Czech Republic has the honour to designate the Authority for International Legal Protection of Children, having its seat in Brno, Benešova 22, as the central authority to discharge the duties imposed by the Convention.

Pursuant to Article 34, para. 2, of the Convention, the Czech Republic has the honour to declare that requests under Article 34, para. 1, of the Convention are to be communicated to its authorities only through the Authority for International Legal Protection of Children, having its seat in Brno, Benešova 22.

Pursuant to Article 44 of the Convention, the Czech Republic has the honour to designate the Ministry of Justice of the Czech Republic, having its seat in Praha 2, Vyšehradská 16, as the authority to which requests for assuming or handing over jurisdiction under Articles 8 and 9 of the Convention, related to judicial proceeding in the Czech Republic or in another Contracting State, are to be addressed. The other requests under Articles 8 and 9 of the Convention and requests for consent to the placement of the child in a foster family or institutional care under Article 33 of the Convention are to be addressed to the Authority for International Legal Protection of Children, having its seat in Brno, Benešova 22.".

XNoot
2

Onder het volgende voorbehoud en de volgende verklaring:

``Under Article 60 of the Convention, the Slovak Republic reserves the jurisdiction of its authorities to take measures directed to the protection of immovable property of a child situated on the territory of the Slovak Republic as well as the right not to recognize any parental responsibility or measure in so far as it is incompatible with any measures taken by its authorities in relation to such property.

The Slovak Republic declares that requests under Article 34 para 1 of the Convention shall be communicated to its authorities only through its Central Authority.

In accordance with Articles 29, 40 and 44 of the Convention the Slovak Republic has designated the following authorities:

1. as the Central Authoritiy under Article 29:

Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky

Ministry of Justice of the Slovak Republic)

Šupné námestie 13

813 11 Bratislava

2. Under Article 44 as the Central Authority to which requests under Article 33 shall be addressed: Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky (Ministry of Labour, Social Affairs and Family of the Slovak Republic)

Špitálska 4

816 43 Bratislava

3. as the Central Authority competent to draw up the certificate under Article 40:

Central pre medzinárodno-právnu ochranu detí a mládeže

(Centre for International Legal Protection of Children and Youth)

Špitálska 6

P.O. Box 57

814 99 Bratislava.".

XNoot
3

Onder de volgende verklaring en het volgende voorbehoud:

``Pursuant to Article 45, paragraph 2 of the Convention [...], the Republic of Latvia declares that requests unter Article 34, paragraph 1 shall be communicated to its authorities only through its Central Authority.

Pursuant to Article 60, paragraph 1 of the Convention [...], the Republic of Latvia objects to the use of French as provided for in Article 54, paragraph 2 of the Convention.

Pursuant to Article 60, paragraph 1 of the Convention [...], the Republic of Latvia reserves the jurisdiction of its authorities to take measures directed to the protection of property of a child situated on its territory as provided for in Article 55 of the Convention.".

XNoot
4

Onder de volgende voorbehouden en de volgende verklaring:

``Declarations:

1) Pursuant to Article 29 of the Convention the Republic of Estonia designates as the Central Authority the Ministry of Justice;

2) Pursuant to Article 34, paragraph 2, of the Convention the Republic of Estonia notifies that the requests under paragraph 1 of the same Article shall be communicated to the authorities of the Republic of Estonia only through its Central Authority.

Reservation:

1) Pursuant to Article 60, paragraph 1, of the Convention the Republic of Estonia makes a reservation provide for in Article 54 that any communication sent to the Central Authority of the Republic of Estonia shall be in the original language, and shall be accompanied by a translation into English.".

Naar boven