Tractatenblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriekDatum totstandkoming
Ministerie van Buitenlandse ZakenTractatenblad 2003, 149Verdrag

A. TITEL

Aanvullende Overeenkomst bij de op 29 april 1963 te Bern ondertekende Overeenkomst nopens de Internationale Commissie ter bescherming van de Rijn tegen verontreiniging;

Bonn, 3 december 1976

B. TEKST

De Nederlandse en de Franse tekst van de Aanvullende Overeenkomst zijn geplaatst in Trb. 1977, 31.

D. PARLEMENT

Zie Trb. 1979, 9.

E. BEKRACHTIGING

Zie Trb. 1979, 9.

G. INWERKINGTREDING

Zie Trb. 1979, 9.

Op grond van artikel 19, eerste lid, aanhef en onderdeel b, van het in rubriek J hieronder genoemde op 12 april 1999 te Bern totstandgekomen Verdrag is de Overeenkomst op 1 januari 2003 buiten werking getreden.

Op grond van artikel 19, tweede lid, van voornoemd Verdrag van 12 april 1999 blijven de ingevolge de onderhavige Overeenkomst aangenomen besluiten, aanbevelingen, grenswaarden en andere regelingen zonder wijziging van hun juridische status van toepassing, voor zover deze door de Internationale Commissie ter Bescherming van de Rijn niet uitdrukkelijk worden ingetrokken.

J. GEGEVENS

Zie Trb. 1977, 31 en Trb. 1979, 9.

Verwijzingen

Titel:Overeenkomst nopens de Internationale Commissie ter bescherming van de Rijn tegen verontreiniging; Bern, 29 april 1963
Laatste Trb. :Trb. 2003, 148
   
Titel:Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap; Rome, 25 maart 1957
Laatste Trb. :Trb. 2003, 150 (geconsolideerde versie)
   
Voor wijzigingen van bovengenoemd Verdrag van 25 maart 1957, zie rubriek J van Trb. 2003, 152.
   
Titel:Overeenkomst inzake de bescherming van de Rijn tegen chemische verontreiniging; Bonn, 3 december 1976
Laatste Trb. :Trb. 1993, 76
   
Titel:Overeenkomst inzake de bescherming van de Rijn tegen verontreiniging door chloriden; Bonn, 3 december 1976
Laatste Trb. :Trb. 1987, 54
   
De onderhavige Overeenkomst wordt vervangen door:
   
Titel:Verdrag inzake de bescherming van de Rijn; Bern, 12 april 1999
Tekst:Trb. 1999, 139 (Nederlands en Frans)
Laatste Trb. :Trb. 2003, 30

Uitgegeven de negentiende september 2003

De Minister van Buitenlandse Zaken,

J. G. DE HOOP SCHEFFER