Tractatenblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriekDatum totstandkoming
Ministerie van Buitenlandse ZakenTractatenblad 2003, 148Verdrag

A. TITEL

Overeenkomst nopens de Internationale Commissie ter bescherming van de Rijn tegen verontreiniging, met Protocol van ondertekening;

Bern, 29 april 1963

B. TEKST

De tekst van Overeenkomst en Protocol is geplaatst in Trb. 1963, 104.

D. PARLEMENT

Zie Trb. 1965, 68.

E. BEKRACHTIGING

Zie Trb. 1965, 68.

G. INWERKINGTREDING

Zie Trb. 1965, 68.

Op grond van artikel 19, eerste lid, aanhef en onderdeel a, van het in rubriek J hieronder genoemde op 12 april 1999 te Bern totstandgekomen Verdrag is de Overeenkomst op 1 januari 2003 buiten werking getreden.

Op grond van artikel 19, tweede lid, van voornoemd Verdrag van 12 april 1999 blijven de ingevolge de onderhavige Overeenkomst aangenomen besluiten, aanbevelingen, grenswaarden en andere regelingen zonder wijziging van hun juridische status van toepassing, voor zover deze door de Internationale Commissie ter Bescherming van de Rijn niet uitdrukkelijk worden ingetrokken.

J. GEGEVENS

Zie Trb. 1965, 68.

De onderhavige Overeenkomst wordt vervangen door:

Titel:Verdrag inzake de bescherming van de Rijn; Bern, 12 april 1999
Tekst:Trb. 1999, 139 (Nederlands en Frans)
Laatste Trb. :Trb. 2003, 30

Uitgegeven de negentiende september 2003

De Minister van Buitenlandse Zaken,

J. G. DE HOOP SCHEFFER