A. TITEL

Protocol van Cartagena inzake bioveiligheid bij het Verdrag inzake biologische diversiteit, met bijlagen;

Montreal, 29 januari 2000

B. TEKST

De Engelse en de Franse tekst van het Protocol zijn geplaatst in Trb. 2000, 100. Zie ook Trb. 2001, 170.

C. VERTALING

Zie Trb. 2001, 170.

D. PARLEMENT

Bij brieven van 29 november 2001 (Kamerstukken 2001/2002, 28 133 (R 1708), nr. 1) is het Protocol in overeenstemming met artikel 2, eerste en tweede lid, en artikel 5, eerste en tweede lid, van de Rijkswet goedkeuring en bekendmaking verdragen overgelegd aan de Eerste en de Tweede Kamer der Staten-Generaal en aan de Staten van de Nederlandse Antillen en de Staten van Aruba.

De toelichtende nota die de brieven vergezelde, is ondertekend door de Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer, J. P. PRONK en de Minister van Buitenlandse Zaken J. J. VAN AARTSEN.

De goedkeuring door de Staten-Generaal is verleend op 30 december 2001.

E. BEKRACHTIGING

Zie Trb. 2001, 170.

Behalve de aldaar genoemde staten hebben nog de volgende staten en organisatie in overeenstemming met artikel 37, eerste lid, een akte van bekrachtiging, aanvaarding of goedkeuring nedergelegd bij de Secretaris-Generaal van de Verenigde Naties:

Bolivia22 april 2002
Botswana11 juni 2002
Burkina Faso 4 augustus 2003
Colombia20 mei 2003
Cuba17 september 2002
Denemarken27 augustus 2002
Ecuador30 januari 2003
de Europese Gemeenschap127 augustus 2002
Frankrijk 7 april 2003
India17 januari 2003
Kameroen20 februari 2003
Kenia24 januari 2002
het Koninkrijk der Nederlanden (voor Nederland) 8 januari 2002
Kroatië29 augustus 2002
Luxemburg28 augustus 2002
Mali28 augustus 2002
Mexico27 augustus 2002
Moldavië 4 maart 2003
Mozambique21 oktober 2002
Nicaragua28 augustus 2002
Nigeria15 juli 2003
Noord-Korea29 juli 2003
Oeganda30 november 2001
Oostenrijk27 augustus 2002
Palau13 juni 2003
Panama 1 mei 2002
Roemenië30 juni 2003
Samoa30 mei 2002
Slovenië20 november 2002
Spanje16 januari 2002
Tsjechië 8 oktober 2001
Tunesië22 januari 2003
Venezuela13 mei 2002
Zweden 8 augustus 2002
Zwitserland26 maart 2002

F. TOETREDING

Zie Trb. 2001, 170.

Behalve de aldaar genoemde hebben nog de volgende staten in overeenstemming met artikel 37, eerste lid, een akte van toetreding nedergelegd bij de Secretaris-Generaal van de Verenigde Naties:

Barbados 6 september 2002
Belarus26 augustus 2003
Bhutan26 augustus 2002
Djibouti 8 april 2002
Ghana30 mei 2003
Liberia15 februari 2002
de Maldiven 3 september 2002
de Marshalleilanden27 januari 2003
Mauritius11 april 2002
Mongolië22 juli 2003
Nauru12 november 2001
Niue 8 juli 2002
Oekraïne 6 december 2002
Oman11 april 2003
Tanzania24 april 2003
Zuid-Afrika14 augustus 2003

G. INWERKINGTREDING

De bepalingen van het Protocol zullen ingevolge artikel 37, eerste lid, op 11 september 2003 in werking treden.

Wat het Koninkrijk der Nederlanden betreft, zal het Protocol alleen voor Nederland gelden.

J. GEGEVENS

Zie Trb. 2000, 100.

Verwijzing naar andere verdragen

Titel:Handvest van de Verenigde Naties; San Francisco, 26 juni 1945
Laatste Trb. :Trb. 2001, 179
   
Titel:Statuut van de Internationale Organisatie voor Atoomenergie; New York, 26 oktober 1956
Laatste Trb. :Trb. 2001, 135

Uitgegeven de vijfde september 2003

De Minister van Buitenlandse Zaken,

J. G. DE HOOP SCHEFFER


XNoot
1

Onder de volgende verklaring:

``The European Community declares that, in accordance with the Treaty establishing the European Community, and in particular Article 175(l) thereof, it is competent for entering into international agreements, and for implementing the obligations resulting therefrom, which contribute to the pursuit of the following objectives:

– preserving, protecting and improving the quality of the environment;

– protecting human health;

– prudent and rational utilisation of natural resources;

– promoting measures at international level to deal with regional or worldwide environmental problems.

Moreover, the European Community declares that it has already adopted legal instruments, binding on its Member States, covering matters governed by this Protocol, and will submit and update, as appropriate, a list of those legal instruments to the Biosafety Clearing House in accordance with Article 20(3)(a) of the Cartagena Protocol on Biosafety.

The European Community is responsible for the performance of those obligations resulting from the Cartagena Protocol on Biosafety which are covered by Community law in force. The exercise of Community competence is, by its nature, subject to continuous development.”

1) Onder de volgende verklaring: «Désignation de l'autorité nationale compétente et correspondant national

Ministère de la Santé

Allée Marconi

Villa Louvigny

L-2120 Luxembourg

Fax: (352)26 20 01 47

E-mail: marcel.bruch@ms.etat.lu»

Naar boven