A. TITEL

Overeenkomst tussen het Koninkrijk der Nederlanden en het Koninkrijk België tot het vermijden van dubbele belasting op het gebied van belastingen naar het inkomen en naar het vermogen en tot het vaststellen van enige andere regelen verband houdende met de belastingheffing, met Protocol;

Brussel, 19 oktober 1970

B. TEKST

De tekst van Overeenkomst en Protocol is geplaatst in Trb. 1970, 192.

Voor correcties op die tekst zie Trb. 1971, 174.

D. PARLEMENT

Zie Trb. 1971, 174.

E. BEKRACHTIGING

Zie Trb. 1971, 174.

G. INWERKINGTREDING

Zie Trb. 1970, 192 en Trb. 1971, 174.

De bepalingen van Overeenkomst en Protocol zijn ingevolge artikel 33, eerste lid, van het hieronder in rubriek J genoemde Verdrag op 31 december 2002 buiten werking getreden.

J. GEGEVENS

Zie Trb. 1970, 192 en Trb. 1971, 174.

Verwijzingen

Titel:Verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden en het Koninkrijk België tot het vermijden van dubbele belasting en tot het voorkomen van het ontgaan van belasting inzake belastingen naar het inkomen en naar het vermogen; Luxemburg, 5 juni 2001
Tekst:Trb. 2001, 136 (Nederlands en Frans)
Laatste Trb. :Trb. 2003, 2

Uitgegeven de zesde januari 2003

De Minister van Buitenlandse Zaken,

J. G. DE HOOP SCHEFFER

Naar boven