Tractatenblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriekDatum totstandkoming
Ministerie van Buitenlandse ZakenTractatenblad 2002, 89Verdrag

A. TITEL

Protocol van Montreal betreffende stoffen die de ozonlaag afbreken, met bijlagen;

Montreal, 16 september 1987

B. TEKST

De Engelse en de Franse tekst van het Protocol met Bijlage A, zijn geplaatst in Trb. 1988, 11. Zie ook rubriek J van Trb. 1990, 99. Voor wijziging en aanpassingen van het Protocol zie rubriek J van Trb. 1991, 49, Trb. 1993, 90, Trb. 1995, 82, Trb. 1997, 42, Trb. 1998, 50, Trb. 1998, 233, Trb. 2000, 83 en Trb. 2001, 72.

Voor ondertekeningen van het Protocol zie Trb. 1988, 11 en Trb. 1989, 11.

De Engelse en de Franse tekst van Bijlagen B en C zijn geplaatst in rubriek J van Trb. 1991, 49.

De Engelse en de Franse tekst van Bijlage D zijn geplaatst in rubriek J van Trb. 1992, 16.

De Engelse en de Franse tekst van Bijlage E zijn geplaatst in rubriek J van Trb. 1993, 90.

C. VERTALING

De vertaling van Protocol en Bijlage A is geplaatst in Trb. 1988, 11. Zie ook rubriek J van Trb. 1991, 74 en van Trb. 1993, 164, Trb. 1995, 82, Trb. 1997, 42 en Trb. 1998, 50.

De vertaling van Bijlagen B en C is geplaatst in rubriek J van Trb. 1991, 74.

De vertaling van Bijlage D is geplaatst in rubriek J van Trb. 1992, 16.

De vertaling van Bijlage E is geplaatst in rubriek J van Trb. 1993, 164.

D. PARLEMENT

Zie Trb. 1989, 11 en de rubrieken J van Trb. 1992, 16, Trb. 1993, 90, Trb. 1994, 195 en Trb. 1998, 50.

E. BEKRACHTIGING

Zie Trb. 1989, 11, Trb. 1990, 99, Trb. 1991, 49 en 74, Trb. 1992, 16 en 131, Trb. 1993, 90 en 164, Trb. 1994, 195, Trb. 1997, 42 en Trb. 1998, 50.

F. TOETREDING

Zie Trb. 1990, 99, Trb. 1991, 49 en 74, Trb. 1992, 16 en 131, Trb. 1993, 90 en 164, Trb. 1994, 195, Trb. 1995, 82, Trb. 1997, 42, Trb. 1998, 50, Trb. 1998, 233 en Trb. 2000, 83.

Behalve de aldaar genoemde hebben nog de volgende staten in overeenstemming met artikel 14 van het Verdrag van 22 maart 1985 ter bescherming van de ozonlaag een akte van toetreding nedergelegd bij de Secretaris-Generaal van de Verenigde Naties:

Palau29 mei 2001
Cambodja27 juni 2001
Kaapverdië31 juli 2001
Somalië 1 augustus 2001
Sierra Leone29 augustus 2001
Rwanda11 oktober 2001
Nauru12 november 2001
Sao Tomé en Principe19 november 2001

Verklaring van voortgezette gebondenheid

Behalve de in Trb. 1993, 90 en Trb. 1994, 195 genoemde staten heeft nog de volgende staat een verklaring van voortgezette gebondenheid aan het Protocol afgelegd:

de Federale Republiek Joegoslavië12 maart 2001

G. INWERKINGTREDING

Zie Trb. 1989, 11 en Trb. 1990, 99.

H. TOEPASSELIJKVERKLARING

Zie Trb. 1991, 49, Trb. 1994, 195, Trb. 1998, 50 en Trb. 1998, 233.

J. GEGEVENS

Zie Trb. 1988, 11, Trb. 1989, 11, Trb. 1990, 99, Trb. 1991, 49 en 74, Trb. 1992, 16 en 131, Trb. 1993, 90 en 164, Trb. 1994, 195, Trb. 1995, 82, Trb. 1997, 42, Trb. 1998, 50, Trb. 1998, 233, Trb. 2000, 83 en Trb. 2001, 72.

Wijziging van het Protocol

Wijziging van 29 juni 1990

(Engelse en Franse tekst in Trb. 1991, 49, blz. 4 e.v. en vertaling in Trb. 1991, 74, blz. 2 e.v.)

Behalve de in Trb. 1991, 49, Trb. 1992, 16 en 131, Trb. 1993, 90 en 164, Trb. 1994, 195, Trb. 1995, 82, Trb. 1997, 42, Trb. 1998, 50 en 233, Trb. 2000, 83 en Trb. 2001, 72 genoemde hebben nog de volgende staten de wijziging van 29 juni 1990 aanvaard door nederlegging van een akte van aanvaarding of toetreding bij de Secretaris-Generaal van de Verenigde Naties:

Jemen23 april 2001
Palau29 mei 2001
Tsjaad30 mei 2001
Moldavië25 juni 2001
Libië12 juli 2001
Kazachstan26 juli 2001
Kaapverdië31 juli 2001
Somalië 1 augustus 2001
Sierra Leone29 augustus 2001
Nigeria27 september 2001
Samoa 4 oktober 2001
Burundi18 oktober 2001
Sao Tomé en Principe19 november 2001
Micronesië27 november 2001
de Dominicaanse Republiek24 december 2001
Sudan 2 januari 2002
Madagaskar16 januari 2002
Guatemala21 januari 2002
Honduras24 januari 2002

Wijziging van 25 november 1992

(Engelse en Franse tekst in Trb. 1993, 90, blz. 6 e.v. en vertaling in Trb. 1993, 164, blz. 4 e.v.; zie ook Trb. 1994, 195 en Trb. 1995, 82)

Behalve de in Trb. 1993, 164, Trb. 1994, 195, Trb. 1995, 82, Trb. 1997, 42, Trb. 1998, 50 en 233, Trb. 2000, 83 en Trb. 2001, 72 genoemde hebben nog de volgende staten de wijziging van 25 november 1992 aanvaard door nederlegging van een akte van aanvaarding of toetreding bij de Secretaris-Generaal van de Verenigde Naties:

Bahrein13 maart 2001
Zuid-Afrika13 maart 2001
Ghana 9 april 2001
Jemen23 april 2001
Paraguay27 april 2001
Palau29 mei 2001
Tsjaad30 mei 2001
de Filipijnen15 juni 2001
Moldavië25 juni 2001
Kaapverdië31 juli 2001
Somalië 1 augustus 2001
Sierra Leone29 augustus 2001
Maldiven27 september 2001
Nigeria27 september 2001
Samoa 4 oktober 2001
Burundi18 oktober 2001
de Republiek Congo19 oktober 2001
Sao Tomé en Principe19 november 2001
Micronesië27 november 2001
de Dominicaanse Republiek24 december 2001
Sudan 2 januari 2002
Madagaskar16 januari 2002
Guatemala21 januari 2002
Honduras24 januari 2002
Oekraïne 4 april 2002

Wijziging van 17 september 1997

(Engelse en Franse tekst in Trb. 1998, 50, blz. 6 e.v. en vertaling in Trb. 1998, 233, blz. 3 e.v.)

Behalve de in Trb. 1998, 233, Trb. 2000, 83 en Trb. 2001, 72 genoemde hebben nog de volgende staten de wijziging van 17 september 1997 aanvaard door nederlegging van een akte van bekrachtiging, aanvaarding of goedkeuring bij de Secretaris-Generaal van de Verenigde Naties:

Bahrein13 maart 2001
Jemen23 april 2001
Paraguay27 april 2001
Italië 1 mei 2001
Roemenië21 mei 2001
Palau29 mei 2001
Tsjaad30 mei 2001
Finland18 juni 2001
Monaco26 juli 2001
Bangladesh27 juli 2001
Kaapverdië31 juli 2001
Somalië 1 augustus 2001
Sierra Leone29 augustus 2001
Maldiven27 september 2001
Nigeria27 september 2001
Samoa 4 oktober 2001
het Verenigd Koninkrijk van Groot-Brittannië en Noord-Ierland12 oktober 2001
Iran17 oktober 2001
Burundi18 oktober 2001
de Republiek Congo19 oktober 2001
Maleisië26 oktober 2001
Sao Tomé en Principe19 november 2001
Togo26 november 2001
Micronesië27 november 2001
Noord-Korea13 december 2001
Madagaskar16 januari 2002
Guatemala21 januari 2002
Mongolië28 maart 2002

Wijziging van 3 december 1999

(Engelse en Franse tekst in Trb. 2000, 83, blz. 5 e.v. en vertaling in Trb. 2001, 72, blz. 4 e.v.)

Bij brieven van 31 mei 2001 (Kamerstukken II 2000/2001, 27 806 (R 1687), nr. 1) is de wijziging in overeenstemming met artikel 2, eerste en tweede lid, en artikel 5, eerste en tweede lid, van de Rijkswet goedkeuring en bekendmaking verdragen overgelegd aan de Eerste en Tweede Kamer der Staten-Generaal, alsmede aan de Staten van de Nederlandse Antillen en de Staten van Aruba.

De toelichtende nota die de brieven vergezelde, is ondertekend door de Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer J. P. PRONK en de Minister van Buitenlandse Zaken J. J. VAN AARTSEN.

De goedkeuring door de Staten-Generaal is verleend op 15 juli 2001.

Behalve de in Trb. 2000, 83 en Trb. 2001, 72 genoemde hebben nog de volgende staten en organisatie de wijziging van 3 december 1999 aanvaard door nederlegging van een akte van bekrachtiging, aanvaarding of goedkeuring bij de Secretaris-Generaal van de Verenigde Naties:

Tsjechië 9 mei 2001
Palau29 mei 2001
Nieuw-Zeeland1 8 juni 2001
Finland18 juni 2001
Somalië 1 augustus 2001
Sierra Leone29 augustus 2001
Samoa 4 oktober 2001
het Verenigd Koninkrijk van Groot-Brittannië en Noord-Ierland12 oktober 2001
Burundi18 oktober 2001
de Republiek Congo19 oktober 2001
Maleisië26 oktober 2001
het Koninkrijk der Nederlanden13 november 2001
Sao Tomé en Principe19 november 2001
Micronesië27 november 2001
Noorwegen29 november 2001
Panama 5 december 2001
Saint Lucia12 december 2001
Noord-Korea13 december 2001
Madagaskar16 januari 2002
Guatemala21 januari 2002
Spanje19 februari 2002
Europese Gemeenschap25 maart 2002
Zweden28 maart 2002
Bulgarije15 april 2002

De bepalingen van de wijziging zijn ingevolge artikel 3, eerste lid, op 25 februari 2002 in werking treden.

Wat het Koninkrijk der Nederlanden betreft, geldt de wijziging alleen voor Nederland.

Aanpassing van het Protocol

Aanpassing van 25 juni 1990

(Engelse en Franse tekst in Trb. 1991, 49, blz. 38 e.v. en vertaling in Trb. 1991, 74, blz. 19 e.v.)

Aanpassing van 25 november 1990

(Engelse en Franse tekst in Trb. 1993, 90, blz. 32 e.v. en vertaling in Trb. 1993, 164, blz. 17 e.v.)

Aanpassing van 7 december 1997

(Engelse en Franse tekst in Trb. 1997, 42, blz. 58 e.v. en vertaling op blz. 19 e.v. van dat Tractatenblad)

Aanpassing van 17 september 1997

(Engelse en Franse tekst in Trb. 1998, 50, blz. 14 e.v. en vertaling in Trb. 1998, 233, blz. 6 e.v.; zie voor correctie in de Engelse tekst eveneens blz. 6 van dat Tractatenblad)

Aanpassing van 3 december 1999

(Engelse en Franse tekst in Trb. 2001, 72, blz. 9 e.v.)

De vertaling van de aanpassingen luidt als volgt:

Besluit XI/2 Nieuwe aanpassingen met betrekking tot de stoffen van Bijlage A

Tot aanneming, in overeenstemming met de in artikel 2, negende lid, van het Protocol van Montreal neergelegde procedure en op basis van de beoordelingen ingevolge artikel 6 van het Protocol, van de aanpassingen met betrekking tot de productie van de aan uitworpbeheersing onderworpen stoffen genoemd in Bijlage A bij het Protocol, zoals is aangegeven in Bijlage II bij het verslag van de elfde Vergadering van de Partijen;

Besluit XI/3 Nieuwe aanpassingen met betrekking tot de stoffen van Bijlage B

Tot aanneming, in overeenstemming met de in artikel 2, negende lid, van het Protocol van Montreal, neergelegde procedure en op basis van de beoordelingen ingevolge artikel 6 van het Protocol, van de aanpassingen met betrekking tot de productie van de aan uitworpbeheersing onderworpen stoffen genoemd in Bijlage B bij het Protocol, zoals is aangegeven in Bijlage III bij het verslag van de elfde Vergadering van de Partijen;

Besluit XI/4 Nieuwe aanpassingen met betrekking tot de stof van Bijlage E

Tot aanneming, in overeenstemming met de in artikel 2, negende lid, van het Protocol van Montreal, neergelegde procedure en op basis van de beoordelingen ingevolge artikel 6 van het Protocol, van de aanpassingen met betrekking tot de productie van de aan uitworpbeheersing onderworpen stof genoemd in Bijlage E bij het Protocol, zoals is aangegeven in Bijlage IV bij het verslag van de elfde Vergadering van de Partijen;


Aanpassingen van het Protocol van Montreal betreffende stoffen die de ozonlaag afbreken met betrekking tot de productie van de aan uitworpbeheersing onderworpen stoffen genoemd in Bijlage A

A. Artikel 2A: CFK's

1. De derde volzin van artikel 2A, vierde lid, van het Protocol wordt vervangen door de volgende volzin:

 • Teneinde te voorzien in de fundamentele binnenlandse behoeften van onder werking van het eerste lid van artikel 5 vallende Partijen mag haar berekende productie deze limiet evenwel overschrijden met een hoeveelheid die gelijk is aan haar gemiddelde productie per jaar van de aan uitworpbeheersing onderworpen stoffen uit Groep I van Bijlage A voor de fundamentele binnenlandse behoeften voor het tijdvak van 1995 tot en met 1997.

2. De volgende leden worden ingevoegd na artikel 2A, vierde lid, van het Protocol:

 • 5. Elke Partij verzekert dat gedurende het tijdvak van twaalf maanden dat begint op 1 januari 2003 en in elk tijdvak van twaalf maanden daarna, haar berekende productie van de aan uitworpbeheersing onderworpen stoffen van Groep I van Bijlage A voor de fundamentele binnenlandse behoeften van de onder de werking van het eerste lid van artikel 5 vallende Partijen niet meer bedraagt dan tachtig procent van haar gemiddelde productie per jaar van deze stoffen voor fundamentele binnenlandse behoeften in het tijdvak van 1995 tot en met 1997.

 • 6. Elke Partij verzekert dat gedurende het tijdvak van twaalf maanden dat begint op 1 januari 2005 en in elk tijdvak van twaalf maanden daarna, haar berekende productie van de aan uitworpbeheersing onderworpen stoffen van Groep I van Bijlage A voor de fundamentele binnenlandse behoeften van de onder de werking van het eerste lid van artikel 5 vallende Partijen niet meer bedraagt dan vijftig procent van haar gemiddelde productie per jaar van deze stoffen voor fundamentele binnenlandse behoeften in het tijdvak van 1995 tot en met 1997.

 • 7. Elke Partij verzekert dat gedurende het tijdvak van twaalf maanden dat begint op 1 januari 2007 en in elk tijdvak van twaalf maanden daarna, haar berekende productie van de aan uitworpbeheersing onderworpen stoffen van Groep I van Bijlage A voor de fundamentele binnenlandse behoeften van de onder de werking van het eerste lid van artikel 5 vallende Partijen niet meer bedraagt dan vijftien procent van haar gemiddelde productie per jaar van deze stoffen voor fundamentele binnenlandse behoeften in het tijdvak van 1995 tot en met 1997.

 • 8. Elke Partij verzekert dat voor het tijdvak van twaalf maanden dat begint op 1 januari 2010 en in elk tijdvak van twaalf maanden daarna, haar berekende productie van de aan uitworpbeheersing onderworpen stoffen van Groep I van Bijlage A voor de fundamentele binnenlandse behoeften van de onder de werking van het eerste lid van artikel 5 vallende Partijen nihil is.

 • 9. Ten behoeve van de berekening van de fundamentele binnenlandse behoeften ingevolge het vierde tot en met het achtste lid van dit artikel, omvat de berekening van de gemiddelde productie per jaar van een Partij mede alle productierechten die zij heeft overgedragen in overeenstemming met artikel 2, vijfde lid, maar niet de productierechten die zij heeft verworven in overeenstemming met artikel 2, vijfde lid.

B. Artikel 2B: Halonen

1. De derde volzin van artikel 2B, tweede lid, van het Protocol wordt vervangen door de volgende volzin:

 • Om te voorzien in de fundamentele binnenlandse behoeften van de onder werking van het eerste lid van artikel 5 vallende Partijen mag haar berekende productie tot 1 januari 2002 deze limiet evenwel overschrijden met ten hoogste vijftien procent van haar productie over 1986; daarna mag zij die limiet overschrijden met een hoeveelheid die gelijk is aan haar gemiddelde productie per jaar van de aan uitworpbeheersing onderworpen stoffen uit Groep II van Bijlage A voor fundamentele binnenlandse behoeften voor het tijdvak van 1995 tot en met 1997.

2. De volgende leden worden ingevoegd na artikel 2B, tweede lid, van het Protocol:

 • 3. Elke Partij verzekert dat gedurende het tijdvak van twaalf maanden dat begint op 1 januari 2005 en in elk tijdvak van twaalf maanden daarna, haar berekende productie van de aan uitworpbeheersing onderworpen stoffen van Groep II van Bijlage A voor de fundamentele binnenlandse behoeften van de onder de werking van het eerste lid van artikel 5 vallende Partijen niet meer bedraagt dan vijftig procent van haar gemiddelde productie per jaar van deze stoffen voor fundamentele binnenlandse behoeften in het tijdvak van 1995 tot en met 1997.

 • 4. Elke Partij verzekert dat voor het tijdvak van twaalf maanden dat begint op 1 januari 2010 en in elk tijdvak van twaalf maanden daarna, haar berekende productie van de aan uitworpbeheersing onderworpen stoffen van Groep II van Bijlage A voor de fundamentele binnenlandse behoeften van de onder de werking van het eerste lid van artikel 5 vallende Partijen nihil is.


Aanpassingen van het Protocol van Montreal betreffende stoffen die de ozonlaag afbreken met betrekking tot de productie van de aan uitworpbeheersing onderworpen stoffen genoemd in Bijlage B

Artikel 2C: Andere volledig gehalogeneerde CFK's

1. De derde volzin van artikel 2C, derde lid, van het Protocol wordt vervangen door de volgende volzin:

 • Om te voorzien in de fundamentele binnenlandse behoeften van de onder werking van het eerste lid van artikel 5 vallende Partijen mag haar berekende productie tot 1 januari 2003 deze limiet evenwel overschrijden met ten hoogste vijftien procent van haar berekende productie over 1989; daarna mag zij die limiet overschrijden met een hoeveelheid die gelijk is aan ten hoogste tachtig procent van haar jaarlijkse gemiddelde productie van de aan uitworpbeheersing onderworpen stoffen uit Groep I van Bijlage B voor de fundamentele binnenlandse behoeften voor het tijdvak van 1998 tot en met 2000.

2. De volgende leden worden ingevoegd na artikel 2C, derde lid, van het Protocol:

 • 4. Elke Partij verzekert dat gedurende het tijdvak van twaalf maanden dat begint op 1 januari 2007 en in elk tijdvak van twaalf maanden daarna, haar berekende productie van de aan uitworpbeheersing onderworpen stoffen van Groep I van Bijlage B voor de fundamentele binnenlandse behoeften van de onder de werking van het eerste lid van artikel 5 vallende Partijen niet meer bedraagt dan vijftien procent van haar gemiddelde productie per jaar van deze stoffen voor fundamentele binnenlandse behoeften in het tijdvak van 1998 tot en met 2000.

 • 5. Elke Partij verzekert dat voor het tijdvak van twaalf maanden dat begint op 1 januari 2010 en in elk tijdvak van twaalf maanden daarna, haar berekende productie van de aan uitworpbeheersing onderworpen stoffen van Groep I van Bijlage B voor de fundamentele binnenlandse behoeften van de onder de werking van het eerste lid van artikel 5 vallende Partijen nihil is.


Aanpassingen van het Protocol van Montreal betreffende stoffen die de ozonlaag afbreken met betrekking tot de productie van de aan uitworpbeheersing onderworpen stof genoemd in Bijlage E

Artikel 2H: methylbromide

1. De derde volzin van artikel 2H, vijfde lid, van het Protocol wordt vervangen door de volgende volzin:

 • Om te voorzien in de fundamentele binnenlandse behoeften van de onder werking van het eerste lid van artikel 5 vallende Partijen mag haar berekende productie tot 1 januari 2002 deze limiet evenwel overschrijden met ten hoogste vijftien procent van haar berekende productie over 1991; daarna mag zij die limiet overschrijden met een hoeveelheid die gelijk is aan haar jaarlijkse gemiddelde productie van de aan uitworpbeheersing onderworpen stof in Bijlage E voor de fundamentele binnenlandse behoeften voor het tijdvak van 1995 tot en met 1998.

2. De volgende leden worden ingevoegd na artikel 2H, vijfde lid, van het Protocol:

 • 5bis. Elke Partij verzekert dat gedurende het tijdvak van twaalf maanden dat begint op 1 januari 2005 en in elk tijdvak van twaalf maanden daarna, haar berekende productie van de aan uitworpbeheersing onderworpen stof van Bijlage E voor de fundamentele binnenlandse behoeften van de onder de werking van het eerste lid van artikel 5 vallende Partijen niet meer bedraagt dan tachtig procent van haar gemiddelde productie per jaar van deze stof voor fundamentele binnenlandse behoeften in het tijdvak van 1995 tot en met 1998.

 • 5 ter. Elke Partij verzekert dat voor het tijdvak van twaalf maanden dat begint op 1 januari 2015 en in elk tijdvak van twaalf maanden daarna, haar berekende productie van de aan uitworpbeheersing onderworpen stof van Bijlage E voor de fundamentele binnenlandse behoeften van de onder de werking van het eerste lid van artikel 5 vallende Partijen nihil is.


Verwijzingen

Titel:Statuut van de Internationale Organisatie voor Atoomenergie; Wenen, 26 oktober 1956
Tekst:Trb. 1957, 50 (Engels, Frans en vertaling)
Laatste Trb. :Trb. 2001, 135

Uitgegeven de derde mei 2002

De Minister van Buitenlandse Zaken,

J. J. VAN AARTSEN


XNoot
1

De regering van Nieuw-Zeeland heeft op 8 juni 2001 de wijziging van toepassing verklaard op Tokelau.