Tractatenblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriekDatum totstandkoming
Ministerie van Buitenlandse ZakenTractatenblad 2002, 245Verdrag

A. TITEL

Overeenkomst tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Bondsrepubliek Duitsland inzake de toepassing van artikel 20 van Verordening (EEG) nr. 1408/71 voor gezinsleden van grensarbeiders;

's-Gravenhage, 15 februari 1982

B. TEKST

De tekst van de Overeenkomst is geplaatst in Trb. 1982, 29.

D. PARLEMENT

Zie Trb. 1982, 190.

G. INWERKINGTREDING

Zie Trb. 1982, 190.

De bepalingen van de Overeenkomst zullen ingevolge artikel 14, eerste lid, van het hieronder in rubriek J genoemde Verdrag van 18 april 2001 op 1 januari 2003 buiten werking treden.

J. GEGEVENS

Zie Trb. 1982, 29.

Verwijzingen

Titel:Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap; Rome, 25 maart 1957
Laatste Trb. :Trb. 1998, 13
   
Titel :Verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Bondsrepubliek Duitsland inzake sociale zekerheid ter aanvulling van communautaire regelingen, met Akkoord; Berlijn, 18 april 2001
Tekst:Trb. 2001, 99
Laatste Trb. :Trb. 2002, 231

Uitgegeven de achttiende december 2002

De Minister van Buitenlandse Zaken,

J. G. DE HOOP SCHEFFER