Tractatenblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriekDatum totstandkoming
Ministerie van Buitenlandse ZakenTractatenblad 2002, 225Verdrag

A. TITEL

Overeenkomst tot wijziging van en aanvulling op de Overeenkomst van 22 december 1986 tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Bondsrepubliek Duitsland inzake een scheepvaartreglement voor de Eemsmonding;

Berlijn, 5 april 2001

B. TEKST

De Nederlandse en de Duitse tekst van de Overeenkomst zijn geplaatst in Trb. 2001, 93.

D. PARLEMENT

Zie Trb. 2001, 93.

G. INWERKINGTREDING

De bepalingen van de Overeenkomst zijn ingevolge artikel 4 op 11 december 2002 in werking getreden.

Wat het Koninkrijk der Nederlanden betreft, geldt de onderhavige Overeenkomst, evenals de Overeenkomst van 22 december 1986, alleen voor Nederland.

J. GEGEVENS

Zie Trb. 2001, 93.

Verwijzingen

Titel:Overeenkomst tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Bondsrepubliek Duitsland inzake een scheepvaartreglement voor de Eemsmonding, met bijlagen; 's-Gravenhage, 22 december 1986
Laatste Trb. :Trb. 2002, 224

Uitgegeven de achttiende december 2002

De Minister van Buitenlandse Zaken,

J. G. DE HOOP SCHEFFER