Tractatenblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriekDatum totstandkoming
Ministerie van Buitenlandse ZakenTractatenblad 2002, 224Verdrag

A. TITEL

Overeenkomst tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Bondsrepubliek Duitsland inzake een scheepvaartreglement voor de Eemsmonding, met bijlagen;

's-Gravenhage, 22 december 1986

B. TEKST

De tekst van de Overeenkomst, met bijlagen, is geplaatst in Trb. 1987, 15.

De tekst van Aanhangsel I bij Bijlage A is geplaatst in Trb. 1989, 120.

De tekst van de onderhavige Overeenkomst is gewijzigd en aangevuld door de hieronder in rubriek J genoemde Overeenkomst.

D. PARLEMENT

Zie Trb. 1987, 15.

G. INWERKINGTREDING

Zie Trb. 1987, 15 en Trb. 1989, 120.

J. GEGEVENS

Zie Trb. 1987, 15, Trb. 1989, 120 en Trb. 2001, 94.

Verwijzingen

Titel:Overeenkomst tot wijziging van en aanvulling op de Overeenkomst van 22 december 1986 tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Bondsrepubliek Duitsland inzake een scheepvaartreglement voor de Eemsmonding; Berlijn, 5 april 2001
Laatste Trb. : Trb. 2002, 225

Uitgegeven de achttiende december 2002

De Minister van Buitenlandse Zaken,

J. G. DE HOOP SCHEFFER