A. TITEL

Verdrag tot het brengen van eenheid in enige bepalingen inzake het internationale luchtvervoer;

Montreal, 28 mei 1999

B. TEKST

De Engelse en de Franse tekst van het Verdrag zijn afgedrukt in Trb. 2000, 32.

Voor ondertekeningen van het Verdrag zie Trb. 2000, 32 en Trb. 2001, 91.

C. VERTALING

Zie Trb. 2001, 91.

In Trb. 2001, 91 dient in de vertaling van het Verdrag de volgende correctie te worden aangebracht:

Op blz. 10 van dat Tractatenblad in artikel 21, tweede lid, onderdeel a, dient „ondergeschikten" te worden vervangen door „hulppersonen".

D. PARLEMENT

Zie Trb. 2000, 32.

E. BEKRACHTIGING

Zie Trb. 2000, 32 en Trb. 2001, 91.

F. TOETREDING

Zie Trb. 2001, 91.

G. INWERKINGTREDING

Zie Trb. 2000, 32.

J. GEGEVENS

Zie Trb. 2000, 32.

Uitgegeven de vijftiende juni 2001

De Minister van Buitenlandse Zaken,

J. J. VAN AARTSEN

Naar boven