A. TITEL

Protocol houdende wijziging van het Verdrag inzake de internationale burgerluchtvaart;

Montreal, 30 september 1977

B. TEKST

De Engelse en de Franse tekst van het Protocol zijn geplaatst in Trb. 1978, 124.

C. VERTALING

Zie Trb. 1978, 124.

D. PARLEMENT

Zie Trb. 1996, 43.

E. BEKRACHTIGING

Zie Trb. 1978, 124 en Trb. 1996, 431.

Behalve de aldaar genoemde hebben nog de volgende staten in overeenstemming met het in het Protocol terzake gestelde een akte van bekrachtiging nedergelegd bij de Secretaris-Generaal van de Internationale Burgerluchtvaartorganisatie:

Bangladesh26 maart 1996
Wit-Rusland24 juli 1996
Nepal 9 juni 1997
Moldavië20 juni 1997
Ghana15 juli 1997
Monaco25 juli 1997
De Voormalige Joegoslavische Republiek Macedonië 3 september 1997
Belize24 september 1997
Burkina Faso 8 december 1998
Libië 8 februari 1999
Brazilië12 juli 1999
Letland17 augustus 1999
Israël17 september 1999

G. INWERKINGTREDING

De bepalingen van het Protocol zijn ingevolge het in het Protocol terzake gestelde op 17 augustus 1999 in werking getreden.

Wat het Koninkrijk der Nederlanden betreft, geldt het Protocol voor het gehele Koninkrijk.

J. GEGEVENS

Zie Trb. 1978, 124 en Trb. 1996, 43.

Voor het op 7 december 1944 te Chicago tot stand gekomen Verdrag inzake de internationale burgerluchtvaart zie ook Trb. 1999, 108.

De tekst van het op 30 september 1977 te Montreal tot stand gekomen Protocol betreffende de authentieke tekst in vier talen van het op 7 december 1944 te Chicago tot stand gekomen Verdrag inzake de inter-nationale burgerluchtvaart is geplaatst in Trb. 1979, 87; zie ook, laatstelijk, Trb. 2000, 73.

Uitgegeven de achtentwintigste juli 2000

De Minister van Buitenlandse Zaken a.i.,

W. KOK


XNoot
1

De regering van het Verenigd Koninkrijk van Groot-Brittannië en Noord-Ierland heeft op 19 juni 1997 met betrekking tot onder meer het onderhavige Protocol het volgende medegedeeld:

“ .... in accordance with the Joint Declaration of the Government of the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland and the Government of the People's Republic of China on the Question of Hong Kong, signed on 19 December 1984, the Government of the United Kingdom will restore Hong Kong to the People's Republic of China with effect from 1 July 1997. The Government of the United Kingdom will continue to have international responsibility for Hong Kong until that date. Therefore, from that date the Government of the United Kingdom will cease to be responsible for the international rights and obligations arising from the application of the Protocols to Hong Kong.".

De Chinese regering heeft op 5 juni 1997 het volgende medegedeeld:

“The Convention on International Civil Aviation done on 7 December 1944, of which the Government of the People's Republic of China informed its admission on 15 February 1974, and Protocols amending the Convention ..........., on 30 September 1977 ................. will apply to the Hong Kong Special Administrative Region with effect from 1 July 1997.........

The Government of the People's Republic of China will assume responsibility for the international rights and obligations arising from the application of the above Convention and Protocols to the Hong Kong Special Administrative Region.".

Naar boven