A. TITEL

Verdrag inzake biologische diversiteit, met bijlagen;

Rio de Janeiro, 5 juni 1992

B. TEKST

De Engelse en de Franse tekst van het Verdrag zijn geplaatst in Trb. 1992, 164; zie ook Trb. 1994, 169.

Voor de ondertekeningen zie Trb. 1992, 164, Trb. 1993, 54 en Trb. 1994, 169.

C. VERTALING

Zie Trb. 1993, 54 en Trb. 1994, 169.

D. PARLEMENT

Zie Trb. 1994, 169.

E. BEKRACHTIGING

Zie Trb. 1993, 54, Trb. 1994, 169 en Trb. 1996, 86.

Behalve de aldaar genoemde hebben nog de volgende staten in overeenstemming met artikel 34, eerste lid, van het Verdrag een akte van bekrachtiging bij de Secretaris-Generaal van de Verenigde Naties nedergelegd:

Litouwen 1 februari 1996
Jemen21 februari 1996
Madagascar 4 maart 1996
Tanzania 8 maart 1996
Ierland122 maart 1996
Bulgarije17 april 1996
Ruanda29 mei 1996
Slovenië 9 juli 1996
Cyprus10 juli 1996
Congo 1 augustus 1996
Trinidad en Tobago 1 augustus 1996
Iran 6 augustus 1996
Mauritanië16 augustus 1996
Qatar21 augustus 1996
Bahrein30 augustus 1996
Haïti25 september 1996
Kroatië 7 oktober 1996
België22 november 1996
de Dominicaanse Republiek25 november 1996
Turkije14 februari 1997
Gabon14 maart 1997
Burundi15 april 1997
Namibië16 mei 1997
Liechtenstein219 november 1997
Angola 1 april 1998
Sao Tomé en Principe29 september 1999
de Verenigde Ararbische Emiraten10 februari 2000

F. TOETREDING

Zie Trb. 1994, 169 en Trb. 1996, 86.

Behalve de aldaar genoemde hebben nog de volgende staten in overeenstemming met artikel 35, eerste lid, van het Verdrag een akte van toetreding bij de Secretaris-Generaal van de Verenigde Naties nedergelegd:

Niue27 februari 1996
Eritrea21 maart 1996
Saint Vincent en de Grenadines 3 juni 1996
Kirgizië 6 augustus 1996
Turkmenistan18 september 1996
Laos20 september 1996
Tadzjikistan29 oktober 1997
De Voormalige Joegoslavische Republiek Macedonië 2 december 1997
Tonga19 mei 1998
Palau 6 januari 1999

G. INWERKINGTREDING

Zie Trb. 1994, 169.

Het Verdrag is voor de Nederlandse Antillen en Aruba op 4 juni 1999 in werking getreden.

H. TOEPASSELIJKVERKLARING

Het Koninkrijk der Nederlanden heeft het Verdrag uitgebreid tot:

de Nederlandse Antillen 4 juni 1999
Aruba 4 juni 1999

Portugal heeft het Verdrag uitgebreid tot:

Macau1)2)28 juni 1999

De regering van China heeft op 15 december 1999 medegedeeld dat het Verdrag vanaf 20 december 1999 van toepassing is op Macau Special Administrative Region.

J. GEGEVENS

Zie Trb. 1992, 164, Trb. 1994, 169 en Trb. 1996, 86.

Voor het op 26 juni 1945 te San Francisco tot stand gekomen Handvest der Verenigde Naties zie ook Trb. 1998, 145.

Voor het op 26 juni 1945 te San Francisco tot stand gekomen Statuut van het Internationaal Gerechtshof zie ook Trb. 1997, 106.

Uitgegeven de vijfde juni 2000

De Minister van Buitenlandse Zaken,

J. J. VAN AARTSEN


XNoot
1

Onder de volgende verklaring:

“Ireland wishes to reaffirm the importance it attaches to transfers of technology and to biotechnology in order to ensure the conservation and sustainable use of biological diversity. The compliance with intellectual property rights constitutes an essential element for the implementation of policies for technology transfer and co-investment.

For Ireland, transfers of technology and access to biotechnology, as defined in the text of the Convention on Biological Diversity, will be carried out in accordance with Article 16 of said Convention and in compliance with the principles and rules of protection of intellectual property, in particular multilateral and bilateral agreements signed or negotiated by the contracting parties to this Convention.

Ireland will encourage the use of the financial mechanism established by the Convention to promote the voluntary transfer of intellectual property rights held by Irish operators, in particular as regards the granting of licences, through normal commercial mechanisms and decisions, while ensuring adequate and effective protection of property rights.".

XNoot
2

Onder de volgende verklaring:

“The Principality of Liechtenstein wishes to reaffirm the importance it attaches to transfers of technology and to biotechnology in order [to] ensure the conservation and sustainable use of biological diversity. The compliance with intellectual property rights constitutes an essential element for the implementation of policies for technology transfer and co-investment.

For the Principality of Liechtenstein, transfers of technology and access to biotechnology, as defined in the text of the Convention on Biological Diversity, will be carried out in accordance with article 16 of the said Convention and in compliance with the principles and rules of protection of intellectual property, in particular multilateral and bilateral agreements signed or negotiated by the Contracting Parties to this Convention.

The Principality of Liechtenstein will encourage the use of the financial mechnism established by the Convention to promote the voluntary transfer of intellectual property rights held by Liechtenstein operators, in particular as regards the granting of licenses, through normal commercial mechanisms and decisions, while ensuring adequate and effective protection of property rights.".

XNoot
1

De Portugese regering heeft op 1 december 1999 mededeling gedaan van de aanwijzing van een autoriteit.

XNoot
2

De Portugese regering heeft op 9 december 1999 het volgende medegedeeld:

“In accordance with the Joint Declaration of the Government of the Portuguese Republic and the Government of the People's Republic of China on the Question of Macau signed on 13 April 1987, the Portuguese Republic will continue to have international responsibility for Macau until 19 December 1999 and from that dateonwards the People's Republic of China will resume the exercise of sovereignty over Macau with effect from 20 December 1999.

From 20 December 1999 onwards the Portuguese Republic will cease to be responsible for the international rights and obligations arising from the application of the Convention to Macau.".

Naar boven