A. TITEL

Verdrag inzake psychotrope stoffen, met bijlagen;

Wenen, 21 februari 1971

B. TEKST

De Engelse en de Franse tekst van het Verdrag zijn geplaatst in Trb. 1989, 129.

C. VERTALING

Zie Trb. 1989, 129.

D. PARLEMENT

Zie Trb. 1993, 139.

E. BEKRACHTIGING

Zie Trb. 1989, 1291, Trb. 1993, 139 en Trb. 1995, 178.

F. TOETREDING

Zie Trb. 1990, 1291, Trb. 1993, 139 en Trb. 1995, 1782

Behalve de aldaar genoemde hebben nog de volgende staten in overeenstemming met artikel 25, derde lid, van het Verdrag een akte van toetreding bij de Secretaris-Generaal van de Verenigde Naties nedergelegd:

Tsjaad 9 juni 1995
Oezbekistan12 juli 1995
Swaziland 3 oktober 1995
België25 oktober 1995
Guinea-Bissau27 oktober 1995
Mali31 oktober 1995
Turkmenistan21 februari 1996
Jemen25 maart 1996
Zwitserland22 april 1996
Gambia23 april 1996
Sao Tomé en Principe20 juni 1996
Estland 5 juli 1996
Indonesië319 december 1996
Tadzjikistan26 maart 1997
Kazachstan29 april 1997
Oostenrijk423 juni 1997
Oman 3 juli 1997
Vietnam5 4 november 1997
Laos22 september 1997
Georgië 8 januari 1998
Namibië31 maart 1998
Mozambique 8 juni 1998
El Salvador11 juni 1998
Palau19 augustus 1998
Azerbeidzjan11 januari 1999

G. INWERKINGTREDING

Zie Trb. 1993, 139.

Het Verdrag is op 10 maart 1999 in werking getreden voor de Nederlandse Antillen en Aruba.

H. TOEPASSELIJKVERKLARING

Zie Trb. 1993, 1391.

Het Verdrag is in overeenstemming met artikel 27 door hetKoninkrijk der Nederlanden toepasselijk verklaard op:

de Nederlandse Antillen10 maart 1999
Aruba10 maart 1999

De regering van de Volksrepubliek China heeft op 6 juni 1997 aan de depositaris medegedeeld dat het Verdrag vanaf 1 juli 1997 van toepassing is op Hong Kong (Special Administrative Region)2.

J. GEGEVENS

Zie Trb. 1989, 129, Trb. 1993, 139 en Trb. 1995, 178.

Voor het op 26 juni 1945 te San Francisco tot stand gekomen Handvest der Verenigde Naties zie ook, laatstelijk, Trb. 1998, 145.

Voor het op 26 juni 1945 te San Francisco tot stand gekomen Statuut van het Internationaal Gerechtshof zie ook Trb. 1997, 106.

Voor het op 22 juli 1946 te New York tot stand gekomen Statuut van de Wereldgezondheidsorganisatie zie ook, laatstelijk, Trb. 1998, 255.

Uitgegeven de dertigste november 1999

De Minister van Buitenlandse Zaken,

J. J. VAN AARTSEN


XNoot
1

De regering van Polen heeft op 16 oktober 1997 het bij de bekrachtiging gemaakte voorbehoud met betrekking tot artikel 31, tweede lid, ingetrokken.

XNoot
1

De regering van China heeft op 26 oktober 1998 het volgende medegedeeld:

“The responsibility of the Government of the People's Republic of China to implement the 1961 Single Convention on Narcotic Drugs, as amended by the Protocol amending the 1961 Single Convention on Narcotic Drugs, and the 1971 Convention on Psychotropic Substances has been removed from the Bureau of Drug Administration and Policy of the Ministry of Health and put under the charge of the Office of Narcotics Control, State Drug Administration, the address of which is as follows:

Office of Narcotics Control

State Drug Administration

No. A38 Beilishi Lu, Beijing 100810

Tel: 0086-10-68355484 or, 6813344 Ext. 0612

Fax: 0086-10-68336683."

XNoot
2

De depositaris heeft medegedeeld dat tegen het door Myanmar bij de toetreding op 20 juni 1994 gemaakte voorbehoud met betrekking tot artikel 22, tweede lid, door geen van de Verdragsluitende Staten binnen de daarvoor gestelde termijn die op 20 september 1995 afliep, bezwaar is gemaakt. Het voorbehoud wordt derhalve geacht te zijn aanvaard. De akte van toetreding van Myanmar is op 21 september 1995 nedergelegd.

XNoot
3

Onder de volgende voorbehouden:

“The Republic of Indonesia, while acceding to the Convention on Psychotropic Substances 1971, does not consider itself bound by the provision of article 31 paragraph (2) and takes the position that disputes relating to the interpretation and application on the Convention which have not been settled through the channel provided for in paragraph (1) of the said article, may be referred to the International Court of Justice only with the consent of all the parties to the dispute."

XNoot
4

Onder de volgende verklaring:

“The Republic of Austria interprets Art. 22 as follows: In cases of a minor nature, the obligations contained in this provision may also be implemented by the creation of administrative penal regulations providing adequate sanction for the offences enumerated therein."

XNoot
5

Onder het volgende voorbehoud:

“The Government of Viet Nam declares its reservation to article 22, paragraph 2 point b on Extradition and article 31, paragraph 2 on Dispute settlement of the Convention on Psychotropic Substances, 1971."

XNoot
1

De regering van het Verenigd Koninkrijk van Groot-Brittannië en Noord-Ierland heeft in verband met het weer uitoefenen van de soevereiniteit over Hong Kong door de Volksrepubliek China de depositaris op 10 juni 1997 medegedeeld dat het Verenigd Koninkrijk ten aanzien van Hong Kong tot 1 juli 1997 internationale verantwoordelijkheid draagt en dat na die datum deze verantwoordelijkheid ophoudt te bestaan.

XNoot
2

De Chinese regering heeft de volgende verklaringen afgelegd:

1. The reservation to paragraph 2, article 32, of the said Convention made by the Government of the People's Republic of China will also apply to the Hong Kong Special Administrative Region.

2. In accordance with article 28 of the Convention the Government of the People's Republic of China declares that the Hong Kong Special Administrative Region is a separate region for the purpose of the Convention. (vertaling)

Naar boven