A. TITEL

Aanvullende Overeenkomst tot wijziging en aanvulling van de Overeenkomst tussen het Koninkrijk der Nederlanden en het Koninkrijk Denemarken tot het vermijden van dubbele belasting en tot het vaststellen van regelen voor wederzijdse administratieve hulp met betrekking tot belastingen van inkomsten en van vermogen, ondertekend te Kopenhagen op 20 februari 1957;

's-Gravenhage, 20 januari 1966

B. TEKST

De tekst van de Aanvullende Overeenkomst is geplaatst in Trb. 1966, 103.

D. PARLEMENT

Zie Trb. 1966, 226.

E. BEKRACHTIGING

Zie Trb. 1966, 226.

G. INWERKINGTREDING

Zie Trb. 1966, 266, Trb. 1968, 5 en Trb. 1986, 92.

De Aanvullende Overeenkomst zal ingevolge het gestelde in de preambule juncto artikel 33, eerste lid, van het in rubriek J hieronder nader genoemde Verdrag van 1996 op 6 maart 1998 buiten werking treden.

H. TOEPASSELIJKVERKLARING

Zie Trb. 1968, 5.

I. OPZEGGING

Zie Trb. 1986, 92.

J. GEGEVENS

Zie Trb. 1966, 103, Trb. 1966, 226 en Trb. 1986, 92.

Voor de op 20 februari 1957 te Kopenhagen tot stand gekomen Overeenkomst tussen het Koninkrijk der Nederlanden en het Koninkrijk Denemarken tot het vermijden van dubbele belasting en tot het vaststellen van regelen voor wederzijdse administratieve hulp met betrekking tot belastingen van inkomsten en van vermogen zie ook Trb. 1998, 55.

Op 1 juli 1996 is te Kopenhagen tot stand gekomen het Verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden en het Koninkrijk Denemarken tot het vermijden van dubbele belasting en het voorkomen van het ontgaan van belasting met betrekking tot belastingen naar het inkomen en naar het vermogen, welke Overeenkomst de hierboven genoemde Overeenkomst van 1957, zoals gewijzigd en aangevuld door de onderhavige Overeenkomst, vervangt. De tekst van die Overeenkomst is geplaatst in Trb. 1996, 210. Zie ook, laatstelijk, Trb. 1998, 57.

Uitgegeven de tweede maart 1998

De Minister van Buitenlandse Zaken,

H. A. F. M. O. VAN MIERLO

Naar boven