A. TITEL

Overeenkomst tussen het Koninkrijk der Nederlanden en het Koninkrijk Denemarken tot het vermijden van dubbele belasting en tot het vaststellen van regelen voor wederzijdse administratieve hulp met betrekking tot belastingen van inkomsten en van vermogen, met Protocol en notawisseling;

Kopenhagen, 20 februari 1957

B. TEKST

De tekst van Overeenkomst, Protocol en nota's is geplaatst in Trb. 1957, 52.

De Overeenkomst is gewijzigd en aangevuld bij de Aanvullende Overeenkomst van 20 januari 1966.

D. PARLEMENT

Zie Trb. 1958, 25.

E. BEKRACHTIGING

Zie Trb. 1958, 25.

G. INWERKINGTREDING

Zie Trb. 1958, 25, Trb. 1961, 139 en Trb. 1986, 91.

De Overeenkomst wordt ingevolge het gestelde in de preambule, juncto artikel 33, eerste lid, van het in rubriek J hieronder nader genoemde Verdrag van 1996 door bedoeld Verdrag op 6 maart 1998 vervangen. De bepalingen van de onderhavige Overeenkomst blijven ingevolge het gestelde in artikel 33, tweede lid, laatste alinea, van het Verdrag van 1996, van toepassing met betrekking tot de belastingjaren en -tijdvakken die zijn verstreken vóór 1 januari 1999.

H. TOEPASSELIJKVERKLARING

Zie Trb. 1960, 119, Trb. 1961, 139, Trb. 1966, 227 en Trb. 1986, 91.

I. OPZEGGING

Zie Trb. 1986, 91.

J. GEGEVENS

Zie Trb. 1957, 52, Trb. 1960, 119, Trb. 1966, 227 en Trb. 1986, 91.

Voor de op 20 januari 1966 te 's-Gravenhage tot stand gekomen Aanvullende Overeenkomst tot wijziging en aanvulling van de onderhavige Overeenkomst zie ook Trb. 1998, 56.

Op 1 juli 1996 is te Kopenhagen tot stand gekomen het Verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden en het Koninkrijk Denemarken tot het vermijden van dubbele belasting en het voorkomen van het ontgaan van belasting met betrekking tot belastingen naar het inkomen en naar het vermogen, welk Verdrag de onderhavige Overeenkomst zoals gewijzigd en aangevuld door de hierboven genoemde Aanvullende Overeenkomst van 1966 vervangt. De tekst van dat Verdrag is geplaatst in Trb. 1996, 210. Zie ook, laatstelijk, Trb. 1998, 57.

Uitgegeven de tweede maart 1998

De Minister van Buitenlandse Zaken,

H. A. F. M. O. VAN MIERLO

Naar boven