A. TITEL

Protocol bij het Noord-Atlantisch Verdrag betreffende de toetreding van de Republiek Polen;

Brussel, 16 december 1997

B. TEKST

De tekst van het Protocol is geplaatst in Trb. 1998, 81.

C. VERTALING

Zie Trb. 1998, 81.

D. PARLEMENT

Artikel 2 van de Wet van 3 december 1998 (Stb. 675) luidt als volgt:

„Artikel 2

Het op 16 december 1997 te Brussel tot stand gekomen Protocol bij het Noord-Atlantisch Verdrag betreffende de toetreding van de Republiek Polen, waarvan de tekst en de vertaling in het Nederlands is geplaatst in Tractatenblad 1998, 81, wordt goedgekeurd voor Nederland."

Deze wet is gecontrasigneerd door de Minister van Buitenlandse Zaken J. J. VAN AARTSEN en de Minister van Defensie F. H. G. DE GRAVE.

Voor de behandeling in de Staten-Generaal zie Kamerstukken II 1997/98, 1998/99 26 032; Handelingen II 1998/99, blz. 333–358, 466; Kamerstukken I 1998/99, nrs. 54 en 54a; Handelingen I 1998/99, zie vergadering d.d. 1 december 1998.

E. BEKRACHTIGING

De volgende Staten hebben in overeenstemming met artikel II van het Protocol aan de Regering van de Verenigde Staten van Amerika een mededeling gedaan dat zij het Protocol hebben bekrachtigd of aanvaard:

Canada 4 februari 1998
Denemarken17 februari 1998
Noorwegen17 maart 1998
Duitsland24 april 1998
Frankrijk15 juli 1998
Luxemburg24 juli 1998
Spanje29 juli 1998
Griekenland31 juli 1998
het Verenigd Koninkrijk van Groot-Brittannië en Noord-Ierland17 augustus 1998
de Verenigde Staten van Amerika20 augustus 1998
IJsland25 augustus 1998
België14 september 1998
Italië23 september 1998
Portugal 3 december 1998
Turkije 3 december 1998
het Koninkrijk der Nederlanden (voor Nederland) 4 december 1998

G. INWERKINGTREDING

De bepalingen van het Protocol zijn ingevolge artikel II op 4 december 1998 in werking getreden.

Wat het Koninkrijk der Nederlanden betreft, geldt het Protocol alleen voor Nederland.

J. GEGEVENS

Zie Trb. 1998, 82.

Uitgegeven de vierentwintigste december 1998

De Minister van Buitenlandse Zaken,

J. J. VAN AARTSEN

Naar boven