Tractatenblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriekDatum totstandkoming
Ministerie van Buitenlandse ZakenTractatenblad 1998, 142Verdrag

A. TITEL

Algemeen Verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Bondsrepubliek Duitsland tot regeling van met de grens verband houdende vraagstukken en andere tussen beide landen bestaande problemen;

's-Gravenhage,, 8 april 1960

B. TEKST

De tekst van het Algemeen Verdrag is geplaatst in Trb. 1960, 67. Zie ook, laatstelijk, Trb. 1997, 248.

De tekst van het Eems-Dollardverdrag, met Bijlagen en Slotprotocol, is geplaatst in Trb. 1960, 69.

D. PARLEMENT

Zie Trb. 1963, 114.

E. BEKRACHTIGING

Zie Trb. 1963, 114.

G. INWERKINGTREDING

Zie Trb. 1963, 114.

J. GEGEVENS

Zie Trb. 1960, 69 en Trb. 1963, 116.

Op 22 augustus 1996 is aan boord van „MS Warsteiner Admiral" in de Eemsmonding ter hoogte van Delfzijl tot stand gekomen een Aanvullend Protocol bij het onderhavige Verdrag, tot regeling van de samenwerking met betrekking tot het waterbeheer en het natuurbeheer in de Eemsmonding (Eems-Dollardmilieuprotocol). De tekst van dat Protocol is geplaatst in Trb. 1996, 258; zie ook Trb. 1998, 143.

Voor het op 2 juli 1824 te Meppen tot stand gekomen Grenstractaat tussen het Koninkrijk der Nederlanden en het Koninkrijk Hannover zie ook, laatstelijk, Trb. 1981, 170.

Voor het op 18 oktober 1907 te 's-Gravenhage tot stand gekomen Verdrag voor de vreedzame beslechting van internationale geschillen zie ook, laatstelijk, Trb. 1981, 96.

Voor het op 23 september 1910 te Brussel tot stand gekomen Verdrag tot het vaststellen van enige eenvormige regelen betreffende aanvaring zie ook, laatstelijk, Trb. 1997, 80.

Voor het op 26 juni 1945 te San Francisco tot stand gekomen Statuut van het Internationale Gerechtshof, zie ook, laatstelijk, Trb. 1997, 106.

Voor de op 25 en 30 januari 1958 te 's-Gravenhage tot stand gekomen Notawisseling tussen de Nederlandse Regering en de Duitse Bondsregering betreffende de samenwerking bij de redding van mensenlevens op de Noordzee zie ook Trb. 1997, 207.

Voor de op 17 juni 1960 te Londen tot stand gekomen Internationale bepalingen ter voorkoming van aanvaringen zie ook, laatstelijk, Trb. 1976, 125. Deze bepalingen zijn vervangen door het op 20 oktober 1972 te Londen tot stand gekomen Verdrag inzake Internationale Voorschriften ter voorkoming van aanvaringen op zee. De tekst en vertaling van het Verdrag van 1972 zijn geplaatst in Trb. 1974, 51; zie ook, laatstelijk, Trb. 1994, 137.

Uitgegeven de zeventiende juni 1998

De Minister van Buitenlandse Zaken,

H. A. F. M. O. VAN MIERLO