A. TITEL

Protocol betreffende de toetreding van de Helleense Republiek tot het Akkoord tussen het Koninkrijk der Nederlanden, het Koninkrijk België, het Groothertogdom Luxemburg, de Bondsrepubliek Duitsland en de Franse Republiek betreffende de geleidelijke afschaffing van de controles aan de gemeenschappelijke grenzen ondertekend te Schengen op 14 juni 1985, zoals gewijzigd;

Madrid, 6 november 1992

B. TEKST

De Nederlandse tekst van het Protocol is geplaatst in Trb. 1993, 171.

D. PARLEMENT

Artikel 1 van de Wet van 30 oktober 1997 (Stb. 503) luidt als volgt:

„Het op 6 november 1992 te Madrid tot stand gekomen Protocol betreffende de toetreding van de Helleense Republiek tot het Akkoord tussen de regeringen van de Staten van de Benelux Economische Unie, de Bondsrepubliek Duitsland en de Franse Republiek betreffende de geleidelijke afschaffing van de controles aan de gemeenschappelijke grenzen, ondertekend op 14 juni 1985 te Schengen, zoals gewijzigd bij de Protocollen van 27 november 1990 en 25 juni 1991 betreffende de toetreding van respectievelijk de Italiaanse Republiek, het Koninkrijk Spanje en de Republiek Portugal, met gemeenschappelijke verklaring, waarvan de Nederlandse tekst is geplaatst in Tractatenblad 1993, 17, wordt goedgekeurd voor Nederland.".

Deze Wet is gecontrasigneerd door de Staatssecretaris van Buitenlandse Zaken, M. PATIJN, de Minister van Justitie W. SORGDRAGER en de Staatssecretaris van Justitie E. M. A. SCHMITZ.

Voor de behandeling in de Staten-Generaal zie: Kamerstukken II 1993/94, 1994/95, 1996/97 23 584; Hand. II 1996/97, blz. 7430-7446 en 7506; Kamerstukken I 1996/97 nr. 349, 1997/98 nr. 16; Hand. I 1997/98: zie vergadering d.d. 21 en 28 oktober 1997.

E. BEKRACHTIGING

De volgende Staten hebben van het Protocol een akte van bekrachtiging of goedkeuring bij de Regering van het Groothertogdom Luxemburg nedergelegd:

Luxemburg 1 maart 1994
Spanje28 maart 1994
Italië17 januari 1995
Portugal23 januari 1995
België26 augustus 1997
Frankrijk29 oktober 1997
Griekenland29 oktober 1997
het Koninkrijk der Nederlanden (voor Nederland)31 oktober 1997

G. INWERKINGTREDING

De bepalingen van het Protocol, welke vanaf 6 november 1992 voorlopig worden toegepast, zullen ingevolge artikel 4, tweede lid, op 1 december 1997 in werking treden.

Wat het Koninkrijk der Nederlanden betreft, zal het Protocol alleen voor Nederland gelden.

J. GEGEVENS

Zie Trb. 1993, 17.

Voor het op 18 april 1951 te Parijs tot stand gekomen Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap voor Kolen en Staal zie ook, laatstelijk, Trb. 1995, 77.

Voor het op 25 maart 1957 te Rome tot stand gekomen Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap zie ook, laatstelijk, Trb. 1995, 76.

Voor het op 25 maart 1957 te Rome tot stand gekomen Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap voor Atoomenergie zie ook, laatstelijk, Trb. 1995, 78.

Voor het op 14 juni 1985 te Schengen tot stand gekomen Akkoord tussen het Koninkrijk der Nederlanden, het Koninkrijk België, de Bondsrepubliek Duitsland, de Franse Republiek en het Groothertogdom Luxemburg betreffende de geleidelijke afschaffing van de controles aan de gemeenschappelijke grenzen zie ook Trb. 1997, 121.

Voor het op 27 november 1990 te Parijs tot stand gekomen Protocol betreffende de toetreding van de Italiaanse Republiek tot het Akoord van 14 juni 1985 zie ook Trb. 1997, 123.

Voor het op 25 juni 1991 te Bonn ondertekende Protocol betreffende de toetreding van het Koninkrijk Spanje tot het Akkoord van 14 juni 1985 zie ook Trb. 1997, 126.

Voor het op 25 juni 1991 te Bonn ondertekende Protocol betreffende de toetreding van de Portugese Republiek tot het Akkoord van 14 juni 1985 zie ook Trb. 1997, 125.

Uitgegeven de achtentwintigste november 1997

De Minister van Buitenlandse Zaken,

H. A. F. M. O. VAN MIERLO.


XNoot
1

Op 12 mei 1997 heeft de Duitse Regering in een mededeling aan de Depositaris gepreciseerd dat de ondertekening voor Duitsland op 6 november 1992 zonder voorbehoud van bekrachtiging geschiedde.

Naar boven